3 december 2011

HUIS VAN ALIJN WEBSITE BEHAALT HET KWALITEITSLABEL VOOR TOEGANKELIJKE WEBITES


Een website met het AnySurferlabel is toegankelijk voor iedereen. Voortaan kunnen slechtzienden, (kleuren)blinden en ook mensen met een auditieve of motorische beperking de museumwebsite www.huisvanalijn.be zonder problemen raadplegen en gebruiken. Algemeen geldt een betere toegankelijkheid voor alle gebruikers. De website is bruikbaar in elke webbrowser en is beter te bekijken op mobiele apparatuur.

Voor het Huis van Alijn is het behalen van dit kwaliteitslabel een belangrijke stap in haar beleid om digitale drempels weg te werken zodat op het web meer mensen met het museum, de collectie en de werking kunnen kennismaken. De toegankelijkheidsmonitor 2011 toont dat 90% van de Belgische websites moeilijk of niet toegankelijk is voor personen met een beperking. Na het Gallo-Romeins Museum Tongeren, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Museum Dr. Guislain Gent vervoegt het Huis van Alijn het lijstje van erkende musea op Vlaams niveau die dit label dragen. Alle gelabelde website zijn terug te vinden op www.anysurfer.be.

Het labelingstraject omvat een audit en een validatie. Pas wanneer voldaan is aan de 36 ijkpunten van de AnySurfer checklist 2.0. met betrekking tot navigatie, inhoud, vormgeving en interactiviteit wordt het label toegekend. Dit traject werd uitgevoerd in samenwerking met onze websitebouwer One Agency en werd financieel ondersteund door het Elia Fonds. In 2010 diende het Huis van Alijn een projectaanvraag in bij dit fonds en werd het project één van 20 laureaten. Het Elia Fonds is een partnerschap tussen Elia en de Koning Boudewijnstichting en ondersteunt jaarlijks projecten die mensen met een verminderde mobiliteit in staat stellen om toeristische, culturele en sportieve recreatievormen te ontdekken.

Het Huis van Alijn is opgetogen dit label te behalen aan de vooravond van de Internationale Dag van mensen met een beperking (zaterdag 3 december). Door de Verenigde Naties werd deze dag in het leven geroepen om gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. Door het verhogen van de webtoegankelijkheid van haar website draagt het museum haar steentje bij tot het verdrag van de Verenigde Naties dat het recht op toegang tot informatie op het internet wil bevorderen. Dit verdrag werd door België in 2009 geratificeerd. Gesubsidieerde culturele organisaties worden tevens door de Vlaamse Overheid aangemoedigd dit label te behalen. Naast het aangenaam en waardevoller maken van de virtuele kennismaking met het museum zal het Huis van Alijn in 2012 nieuwe initiatieven bekend maken die het museumbezoek voor personen met een visuele beperking een belangrijke meerwaarde zullen geven.

HET HUIS VAN ALIJN - Kraanlei 65 - 9000 Gent -T 09 269.23.50 - E mail info@huisvanalijn.be - www.huisvanalijn.be /
www.facebook.com/huisvanalijn

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...