23 november 2011

Eminenta, een nieuw tewerkstellingsproject

Eminenta 2011De Stad Gent, VDAB, Randstad Diversity en Job&Co zijn gestart met Eminenta, een nieuw tewerkstellingsproject. Het project dat met Europese subsidies werd opgestart wil hooggeschoolde allochtonen begeleiden naar een duurzame job op hun niveau. Anderzijds helpen de Eminenta medewerkers ook bedrijven met het verspreiden van hun vacatures naar hooggeschoolde allochtonen. Het project werd dinsdagnamiddag onder ruime belangstelling voorgesteld in de Gentse Sint-Pietersabdij. Tineke Carteul stelde als coördinator het project voor en Rachid Boumalek zorgde voor de voorstelling van Jobkanaal (Unizo). Er waren ook getuigenissen van werkgevers en allochtone werknemers, die vertelden over de hindernissen die ze ondervonden bij hun zoektocht naar werk. Na een boeiend panelgesprek nam schepen Sofie Bracke het woord. Zij stelde vast dat slechts zes op de tien bedrijven allochtonen in dienst hebben.

Schepen Sofie Bracke: “De Stad Gent stelt een 5.000 medewerkers te werk, 300 daarvan (5,5%) zijn van allochtone afkomst. Slechts 13% hebben een Master- of Bachelorniveau, er is dus nog werk aan de winkel. Daarom geven wij informatie over solliciteren aan Eminenta kandidaten. De komende jaren moet men 500.000 jobs invullen. Dat zal niet kunnen als men allochtonen een kans geeft. Eminenta kan hierin een grote rol spelen”. Schepen Sofie Bracke vraagt de bedrijfsleiders om het peterschap van een werkzoekende op zich te nemen door in hun eigen netwerk rond te kijken of er een maching kan gebeuren tussen een bedrijf met openstaande vacatures. Zij vraagt bedrijfsleiders ook om aanwezig te zijn op ontmoetingsmomenten tussen werkzoekenden en werkgevers. Dit zou een goede sollicitatieoefening zijn voor de kandidaten. Anderzijds kan het opnieuw het moment zijn om een geschikte kandidaat te vinden voor een openstaande vacature.


Het project
Eminenta werd ontwikkeld binnen het open partnerschap ‘Gent, Stad in Werking’. Het project kreeg de steun van het Europees Sociaal Fonds en beoogt een verbetering van de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde allochtonen. Twee medewerkers begeleiden vanuit een loket in werkwinkel Minnemeers, Minnemeers 2, 9000 Gent, hooggeschoolde allochtonen naar een duurzame job op hun niveau. Die begeleiding gaat van het geven van vormingen over oriëntatie op de arbeidsmarkt tot het leren uitbouwen van een netwerk en individuele loopbaanoriëntatie. Maar ook HR verantwoordelijken en ondernemers met openstaande vacatures op bachelor- en masterniveau kunnen bij de Eminenta-medewerkers terecht. Ze kunnen de vacatures matchen met hun interne cv-talentenbank, de professionele screening van kandidaten op zich nemen, advies verlenen over selectieprocedures en contactmomenten organiseren met potentiële toekomstige werknemers. Eminenta treedt dus op als schakel tussen werkgevers en hooggeschoolde allochtone werkzoekenden, in nauwe samenwerking met Gentse partners die werkzaam zijn op het terrein. Die partners zijn VDAB, Randstad Diversity en Job&Co, maar ook de SERR, UNIZO, VOKA, Jobkanaal, de Integratiedienst, Hogeschool Gent en Universiteit Gent steunen het project. De Stad Gent treedt op als promotor in het project.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...