25 november 2011

Meer infecties door het humaan immuundeficiëntievirus (hiv)

In 2010 werden in totaal 1196 nieuw gediagnosticeerde gevallen van hiv infectie gerapporteerd in België, wat overeenstemt met 110 nieuw gediagnosticeerde gevallen per miljoen inwoners. Dit is het hoogste aantal registraties sinds het begin van de epidemie. Na een aanzienlijke stijging vanaf 1997 is het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekt hebben tussen 2000 en 2010 minder snel gestegen. Na een aanzienlijke stijging vanaf 1997 is het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekt hebben tussen 2000 en 2010 minder snel gestegen wat nu resulteert in 3,3 nieuw gediagnosticeerde gevallen per dag in het land. Dit is het hoogste aantal registraties sinds het begin van de epidemie.

De evoluties zijn verschillend naargelang de getroffen populatie. Infecties doorgegeven via heteroseksuele contacten, elk jaar opnieuw de belangrijkste overdrachtswijze, zien hun proportie jaarlijks dalen: deze overdrachtswijze vertegenwoordigde 67% van het totaal aantal gediagnosticeerde infecties in 2002 en 50% van de infecties in 2010. Daartegenover staat de sterke toename van het aantal infecties gediagnosticeerd bij mannen die seks hebben met mannen: in vergelijking met 2002 is dit aantal 2,4 keer groter in 2010. De gevallen van seropositiviteit in de populatie van mannen die seks hebben met mannen vertegenwoordigen 46% van de infecties gediagnosticeerd in 2010 tegenover 24% van de infecties gediagnosticeerd in 2002. Dit geldt enkel indien de overdrachtswijze gekend is. In 2010 werden 60 hiv screeningstesten per 1000 inwoners uitgevoerd. Dit stemt overeen met een stijging van 2,5% in vergelijking met het aantal hiv screeningstesten uitgevoerd in 2009.

Hoewel het aantal hiv infecties gediagnosticeerd in een laattijdig stadium proportioneel vermindert, blijven deze hiv infecties frequent. In 1998 werd 59% van de hiv infecties laattijdig gediagnosticeerd. In 2010 werd 39% van de diagnoses laattijdig gesteld. Deze evolutie in de houding tegenover screening is gunstig maar moet zich voortzetten: een vroegtijdige diagnose laat een betere therapeutische begeleiding toe. Bovendien biedt dit aan de geïnfecteerde persoon de kans om tijdig zijn gedrag aan te passen om verdere transmissie van de infectie aan zijn partner(s) te vermijden. In 2010 werden 11.984 hivpatiënten medische opgevolgd in België. Het aantal opgevolgde patiënten is in vergelijking met 2009 met 941 (8,5%) gestegen. Er zal rekening moeten worden gehouden met de impact van deze toename op de kosten en op het gebruik van de gezondheidsdiensten.

Aidsdiagnoses

In 2010 werden 88 nieuwe gevallen van aids gediagnosticeerd. Dankzij het gebruik van nieuw samengestelde antiretrovirale geneesmiddelen is de incidentie sinds 1996 abrupt gedaald: in 1995 werden 256 aidsgevallen gerapporteerd en in 1997 werden er 134 gerapporteerd. Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2010. Jaarrapport, november 2011. Online op  http://www.wiv-isp.be.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...