24 november 2011

Sensibiliseringsactie tegen huiselijk geweld: flashmob bellenblazen ‘BEL voor hulp’

Afgelopen woensdag organiseerde het vrouwennetwerk ‘Oog in Oog’ voor de zevende keer een ludieke sensibiliseringsactie tegen huiselijk geweld op het Woodrow Wilsonplein. Kort voor 12 uur startte er een opvallende ‘flashmob’ waarbij 150 mensen samen zeepbellen stonden te blazen, een verwijzing naar de actie ‘BEL voor hulp’. Voor het eerst werd het rapnummer dat de jonge Gentse hiphoppers Letterfretter Mike en Complot schreven over huiselijk geweld, publiek gebracht. Coördinator Joke Vasseur: Onze bedoeling was om een ludieke actie op te zetten, om niet alleen nogmaals de aandacht te vestigen op het onderschatte probleem van huiselijk (of intrafamiliaal) geweld, maar vooral om iedereen die nu of in de toekomst slachtoffer is van één of andere vorm daarvan, of wordt aangesproken door iemand in de vriendenkring, familie, … op te roepen om snel hulp te zoeken. Het kaartje met telefoonnummers en website dat we uitdeelden en verder ook gaan publiceren, moet daarbij de mensen verder helpen. We hadden vandaag een zeer diverse opkomst, wat voor ons belangrijk is want vrouwen en kinderen zijn dan wel de grootste slachtoffers, maar ook mannen, ouderen, personen met een handicap, … zijn heel dikwijls slachtoffer van geweld in de privésfeer.

De Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen vindt jaarlijks plaats op 25 november. Het idee voor een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen ontstond in 1991 in Canada naar aanleiding van een zeer bloedig en gewelddadig incident: een man stapte een vol auditorium binnen en gaf alle mannen de opdracht zich te verwijderen. Nadien opende hij het vuur op alle vrouwelijke studentes. Sedert 1991 wordt elk jaar op 25 november een ‘Witte Lintjes Campagne’ gehouden in tientallen landen in alle delen van de wereld. Het doel van die campagne is dat iedereen zijn engagement in de bestrijding van het geweld tegen vrouwen zichtbaar maakt door het dragen van een wit lintje. De laatste jaren is die campagne uitgebreid naar een campagne tegen huiselijk geweld in het algemeen. Onderzoek toont aan dat één vrouw op vijf in haar leven geconfronteerd wordt met geweld gepleegd door haar partner. Helaas dooft dit geweld niet vanzelf uit. Integendeel, in de meeste gevallen neemt het geweld hand over hand toe en eindigt soms zeer dramatisch. De Wereldgezondheidsorganisatie kon aantonen dat 70% van de vermoorde vrouwen om het leven werd gebracht door haar partner.

In Gent organiseert het vrouwennetwerk ‘Oog in Oog’, in de aanloop van die Internationale dag, voor de zevende keer een ludieke sensibiliseringsactie tegen huiselijk geweld. Het vrouwennetwerk ‘Oog in Oog’ wordt aangestuurd vanuit het Programma Diversiteit en Gelijke Kansen van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en werkt voor dit initiatief onder meer samen met het programma Lokale Preventie en Veiligheid, Politiezone Gent en het CAW. Samen willen zij de aandacht vestigen op de problematiek van huiselijk geweld.

Met deze flashmob wil het vrouwennetwerk ‘Oog in Oog’ de aandacht vestigen op die problematiek. Bij een flashmob komt een groep mensen samen op een openbare plaats om iets ongebruikelijks te doen en nadien weer snel uit elkaar te vallen. De flashmob verliep als volgt: even voor 12 uur wordt het Woodrow Wilsonplein opgeschrikt door een politiesirene. Daarop komen vanuit alle hoeken mensen aangelopen om zeepbellen te blazen. Bijzonder opvallend in dit kleurrijke spektakel zijn de geüniformeerde Gentse politiemensen die mee bellen blazen onder het motto ‘BEL voor hulp’. De politie verleent graag haar steun aan deze actie. Meer dan de helft van de hulpoproepen naar politiediensten behelzen immers geweld in het gezin. Tijdens en na de flashmob worden voorbijgangers aangesproken en krijgen zij een kaartje met daarop een overzicht van organisaties waar men in de Gentse regio terecht kan voor informatie, advies en hulp (BEL voor hulp). Belangrijk is dat men tijdig aan de alarmBEL trekt als geweld dreigt in een relatie of binnen een gezin.

Letterfretter Mike, een talent van Gentse bodem, onder meer bekend als winnaar van de publieksprijs voor Jonge Wolven op de Gentse feesten van 2008 en tevens als verantwoordelijke voor de feestelijke openingsact van het Maeterlinckjaar in 2011, verleende samen met Complot zijn sympathieke steun aan die actie. Speciaal voor het vrouwennetwerk ‘Oog in Oog’ maakten zij een rapnummer over huiselijk geweld. Wie meer wil weten over de problematiek van huiselijk geweld, de actie of de geplande activiteiten van Oog in Oog, kan een kijkje nemen op de website www.ooginoog.be.
Meer informatie over Letterfretter Mike tref je aan op zijn facebookpagina (Letterfretter Mike) of op de website www.Letterfrettermike.be

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...