5 oktober 2011

Workshops voor Gentse KMO's hoe oudere werknemers aan de slag houden

De Dienst Werk van de Stad Gent start in het najaar 2011 met enkele workshops waarbij bedrijven aanleren hoe ze hun beleid kunnen aanpassen aan hun oudere werknemers. Bedoeling is dat op die manier minder vijftigplussers voortijdig uitvloeien. In een arbeidsmarkt waarbinnen de vergrijzing steeds meer begint te wegen, is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen én te houden. Toch is het voor vijftigplussers niet altijd even evident om de functie te blijven uitoefenen waarin ze soms tientallen jaren geleden zijn gestart. Vooral bij fysiek zware jobs kan dat een reden vormen om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten. De Dienst Werk van de Stad Gent wil personeelsverantwoordelijken en zaakvoerders van Gentse KMO’s bewust maken van die problematiek en wil vooral oplossingen bieden. Oudere werknemers hebben immers een schat aan jarenlange werkervaring die vaak elders in het bedrijf goed ingezet kan worden.
In de opleiding van de Dienst Werk gaan inhoud en praktijk hand in hand. Een docent schetst wat maatschappelijk ondernemen en personeelsbeleid is en wat de effecten van de vergrijzing en ontgroening zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook uitgelegd wat oudere werknemers kan motiveren om aan de slag te blijven en komen steunmaatregelen als loopbaanbegeleiding aan bod. Verder werken de deelnemers ook een plan van aanpak uit. Elke sessie eindigt met een praktijkopdracht waarbij concrete en eenvoudige oefeningen worden gedaan die toepasbaar zijn op de eigen organisatie.

De workshops vinden plaats op woensdag 19 oktober, 16 november en 14 december 2011, telkens van 13.30 tot 20.30 uur in het Huis van de Economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent.
Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. Om in te schrijven, dienst men gegevens te mailen naar fanny.mestdagh@gent.be: naam, functie, telefoonnumer, e-mailadres, naam en adres van de onderneming, aantal personeelsleden en motivatie.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is snel reageren de boodschap.
Informatie: mevrouw Gudrun Van Der Gucht, directeurDienst Werk
Sint-Niklaasstraat 27/302, 9000 Gent
Tel.: 09 266 83 00
Fax: 09 266 83 59
E-mail: werk@gent.be
Openingsuren:
maandag van 8:30 tot 16:30 uur
dinsdag van 8:30 tot 16:30 uur
woensdag van 8:30 tot 16:30 uur
donderdag van 8:30 tot 16:30 uur
vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur

Verantwoordelijke:
Bevoegd:
Sofie Bracke
Schepen van Innovatie en Werk
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 85
Fax: 09 266 51 99
E-mail:schepen.bracke@gent.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...