3 oktober 2011

Regie der Gebouwen beschermt tijdelijk leegstaande gebouwen

De Regie der Gebouwen heeft via een kaderovereenkomst het beheer en de bescherming van gebouwen die tijdelijk leeg staan, toegewezen aan de BVBA Interim Vastgoedbeheer uit Wilrijk voor een periode van drie jaar. De overeenkomst kadert in het strategisch vastgoedbeleid van de Regie der Gebouwen om tijdelijk leegstaande gebouwen in goede staat te houden en te vermijden dat ze gekraakt worden in afwachting van bijvoorbeeld hun verkoop of herbestemming. Via een drietal proefprojecten in Gent werden de voordelen van leegstandsbescherming ervaren. De buurtbewoners van leegstaande gebouwen staan overwegend positief tegenover deze maatregel omdat hierdoor hun subjectief gevoel van onveiligheid (krakers, vandalisme, verloedering) sterk wordt verminderd. Vandaag breidt de Regie der Gebouwen deze vorm van bescherming uit over gans België. De Regie der Gebouwen betaalt geen vergoeding voor de leegstandsbescherming.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van deze leegstandsbescherming indien het betrokken gebouw niet kan gebruikt worden door een openbare dienst, niet tijdelijk verhuurd kan worden en ook niet tijdelijk gebruikt kan worden door bijvoorbeeld Fedasil of de Dienst Vreemdelingenzaken. De kaderovereenkomst is afgesloten voor een periode van drie jaar. Tijdens deze periode zal de Regie der Gebouwen een gebouw of een groep van gebouwen die tijdelijk leeg staan, in beheer kunnen geven aan de geselecteerde dienstverlener. Voor elk leegstaand gebouw wordt afzonderlijk onderzocht of het in aanmerking komt voor dit type leegstandbescherming. Indien dit het geval is, worden de gebruiksmodaliteiten bepaald in een afzonderlijke overeenkomst per gebouw. De dienstverlener sluit daarna zelf een bruikleenovereenkomst met gebruikers die door hem geselecteerd worden en die onder bepaalde voorwaarden het gebouw tijdelijk zullen kunnen gebruiken of bewonen.

De dienstverlener staat in voor de installatie, het onderhoud en de verwijdering van bijvoorbeeld mobiele douchecabines, boilers, verwarmingstoestellen, brandpreventie, mobiele keukeneenheden, enz. Hij dient het gebouw op regelmatige tijdstippen te controleren en stelt ten behoeve van de Regie der Gebouwen om de drie weken een verslag op over de algemene staat van het gebouw, de identiteit van de gebruikers en het energieverbruik. Daarnaast zorgt hij voor een goede communicatie met de naburige buurtbewoners en de lokale Politie. Met dit type van leegstandbescherming kan de Regie der Gebouwen deze gebouwen op een flexibele wijze beheren. Zij kan te allen tijde terug over de gebouwen beschikken mits een minimum bezetting van drie maanden en een vooropzeg van 4 weken. Het bestek voor deze opdracht zal op korte termijn beschikbaar zijn op onze website www.regiedergebouwen.be

De Regie der Gebouwen zorgt dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federale architecturaal patrimonium in stand. Verantwoordelijkheid, integriteit, professionalisme, flexibiliteit en efficiëntie zijn haar kernwaarden. Haar vastgoedportefeuille omvat zo’n 8 miljoen m² verspreid over een 1.500 tal gebouwen. Hiervan zijn circa 975 gebouwen eigendom van de federale staat (ongeveer 5 miljoen m2) terwijl zo’n 525 gebouwen worden gehuurd (ca. 2,9 miljoen m2). Dankzij haar kwalitatieve dienstverlening en haar specifieke en unieke knowhow op het vlak van bouw, restauratie en vastgoedbeheer, is de Regie der Gebouwen de vastgoedexpert van de federale overheid.

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...