3 augustus 2011

Herdenking van bombardementen op Hiroshima en Nagasaki

GENT_HERDENKT_2011Naar jaarlijkse gewoonte herdenkt Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de Tweede Wereldoorlog, op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945, door middel van atoombommen totaal vernietigd. Dit zorgde voor honderdduizenden doden. Dit jaar is het exact 66 jaar geleden. Daarom zullen op zaterdag 6 augustus 2011 symbolisch 66 lampionnen te water worden gelaten aan de Korenlei in het historische centrum van Gent. Deze herdenking is een initiatief van het Gents Vredesoverleg en Vrede vzw.

De initiatiefnemers willen niet alleen de slachtoffers herdenken, maar ook dat dit wapen nooit meer zal gebruikt worden. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld en in respect met het Verenigde Naties verdrag, ook bekend als het Non-Proliferatieverdrag. Er werd een klein stapje gezet richting kernontwapening, maar dit is nog onvoldoende. Er liggen nog steeds kernwapens in Kleine Brogel. Volgens een rapport van IKV-Pax Christi Nederland hebben de meeste NAVO-lidstaten echter géén probleem met de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa, met inbegrip van de Verenigde Staten zelf. En toch blijft de aarzeling bestaan bij de Europese politieke leiders om binnen de NAVO ook formeel die stap te zetten. In 2011 voert men de discussie binnen de NAVO, tegen het voorjaar van 2012 wil men tot een besluit komen. De Stad Gent en de initiatiefnemers proberen om mee te wegen op dat besluit. Er loop een nieuwe petitie van de ‘Burgemeesters voor de vrede’ en de vredesbewegingen, die al onderschreven wordt door politici uit alle Belgische politieke families, vredesbewegingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

Op de herdenking van zaterdag 6 augustus 2011 zal Nelly Maes, voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut, kort spreken over de dreiging van kernwapens. De waarnemend burgemeester Christophe Peeters spreekt als lid van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor Vrede’. Er volgt een voorgelezen getuigenis van iemand die de kernaanval overleefde. Een aantal leden van het muziekensemble Ars Gaudium zal barok en renaissance muziek brengen begeleid op luit, drijvend op houten boten.

Praktisch
De herdenking vindt plaats op zaterdag 6 augustus aan de Korenlei, 9000 Gent.
20.30 uur: stemmige muziek op het water
20.40 uur: verwelkoming, speech en getuigenis
21.30 uur: tewaterlating lampionnen en muziek

Link: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...