3 augustus 2011

Algemeen rookverbod in de horeca: stand van zaken

Een maand na het intreden van het algemeen rookverbod in de horeca heeft de Tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een eerste stand van zaken opgemaakt over de naleving ervan. Gedurende de maand juli hebben controleurs van de Tabakscontroledienst 1.557 controles uitgevoerd, de helft van de geplande 3.000 controles voor de maanden juli en augustus. De resultaten van deze eerste controles zijn erg positief. In slechts 81 café’s (5 %) werd op het moment van de eerste controle nog gerookt. 95% van de gecontroleerde café’s waren dus rookvrij. Toch zijn er nog 4 op 10 café’s waar het rookverbod niet correct is aangeduid. In 135 café’s (9 %) beslisten de uitbaters om vanaf 1 juli weer eten te serveren, en 117 zaken (7,5 %) beschikten al over een rookkamer die wettelijk in orde is. Bij de invoering van het rookverbod in restaurants (2007) en in eetgelegenheden (2010) bleek dat het aantal rookkamers tussen de 5 en 6 % schommelde.

De controleurs van de Tabakscontroledienst hebben bij de eerste reeks controles enkel waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf de tweede controle zullen er echter wel degelijk boetes worden uitgeschreven die kunnen oplopen tot 1.650 euro. Tot nu toe werden nog geen PV’s opgesteld, aangezien alle café’s bij een hercontrole in orde waren. Horecazaken die de rookwetgeving toepassen en het rookverbod duidelijk aangeven in hun zaak, zijn niet aansprakelijk indien hun klanten weigeren om het rookverbod te respecteren. In dat geval zijn het de rokers die een boete riskeren tijdens een controlebezoek. Het algemeen rookverbod is er gekomen nadat het Grondwettelijk Hof de uitzonderingen voor cafés in de bestaande rookwetgeving vernietigde, om discriminatie tussen werknemers in cafés en restaurants weg te nemen. Volgens het Hof hebben uitbaters en personeel in alle horecazaken het recht op bescherming tegen passief roken. België is het twintigste Europese land waar een algemeen rookverbod in de horeca ingevoerd wordt.

Meer informatie kan u vinden op www.roken-horeca.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...