6 juli 2011

Stad Gent onderzoekt drinkwater stadsgebouwen op loodgehalte

Vanaf 2014 geldt er een strengere Europese richtlijn voor lood in drinkwater. Lood is ongezond, vooral voor kinderen en zwangere vrouwen. Voor zwangere vrouwen en zuigelingen geldt als algemeen gezondheidsadvies dat zij best enkel geschikt mineraalwater drinken. Daarom analyseert de Stad Gent uit voorzorg sinds 2010 of het water in de stadsgebouwen aan de toekomstige norm voldoet. In haar aanpak hanteert de Stad Gent vooral het voorzorgsprincipe en een complete nultolerantie voor de kwetsbaarste groepen in de stedelijke crèches en peutertuinen en in de stadsgebouwen: baby’s, peuters en kleuters tot 2,5 jaar en zwangere medewerksters. De Vlaamse overheid hanteert een norm voor het drinkwater. Tot eind 2003 was deze norm nog 50 microgram per liter. Vandaag ligt de norm al op 25 microgram per liter. Vanaf 2014 geldt er een nog strengere norm van 10 microgram per liter, als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn. Die richtwaarde is gebaseerd op de richtlijn van de Wereldgezond-heidsorganisatie. De WHO hanteert als ‘wekelijkse aanvaardbare dosis’ 25 microgram per kg lichaamsgewicht. De richtwaarde is gebaseerd op de berekening voor baby’s van 5 kg, de meest kwetsbare groep.

De kwaliteit van het Gentse leidingwater wordt streng gecontroleerd door het waterbedrijf TMVW. Het geleverde water is op zich loodvrij, maar kan besmet raken door straataansluitingen of binnenleidingen die lood bevatten. Daarom organiseert TMVW regelmatig metingen en is ze al een aantal jaren bezig loden straataansluitingen te vervangen. Waar mogelijk sensibiliseert TMVW zijn klanten ook omtrent de sanering van binneninstallaties uitgevoerd in lood. Dit alles is echter een werk van lange adem, dat evenwel tegen 2014 afgerond moet zijn. De Stad Gent wacht niet af tot de nieuwe norm van kracht wordt. Sommige oudere stadsgebouwen beschikken immers ook nog over loden binnenleidingen. Die kunnen er voor zorgen dat er te veel lood in het drinkwater zit. Daarom startte de Stad Gent uit voorzorg vorig jaar al een meetcampagne op. De Stad Gent onderzocht eerst de gebouwen met een hoger risico. Dat zijn de gebouwen die voor 1960 gebouwd werden. Na 1960 werd lood in principe niet meer gebruikt voor de aanleg van drinkwaterleidingen. Maar ook de gebouwen waar zich veel kwetsbare gebruikers bevinden, zoals kinderen.


In 2010 werden alle schoolgebouwen, crèches en kinderdagverblijven van voor 1960 getest. Die resultaten waren goed. Er werden enkele lichte overschrijdingen opgemeten als gevolg van een loden straataansluiting. Deze werden op korte termijn verholpen. In 2011 worden ook nog alle resterende, meer recent opgetrokken schoolgebouwen getest. Bij overschrijdingen van de nieuwe norm worden onmiddellijk maatregelen getroffen en wordt de structurele oorzaak aangepakt.

In 2011 worden de stadsgebouwen gecontroleerd die dateren van na 1960 (musea, jeugdhuizen, secundaire stadscholen, dienstencentra, bibliotheken, enz.). De eerste metingen van 2011 zijn ondertussen achter de rug. Bij een aantal gebouwen werd een te hoge hoeveelheid lood aangetroffen in het leidingwater. De gebruikers werden hierover geïnformeerd en kregen drinkwater aangeboden. Om zeker te zijn van de gemeten waarden werden verschillende metingen uitgevoerd door twee geaccrediteerde laboratoria: TMVW (drinkwatermaatschappij voor Gent) en het Provinciaal labo voor Leefmilieu (PCM). Het gaat om het Hotel Arnold Vander Haeghen, het Design Museum Gent, de Bijlokesite, de bibliotheken van Gentbrugge en Sint-Denijs-Westrem, maar ook de clubhuizen Citadel en Watersportbaan

Er volgt nu nog een systematische screening van alle gebouwen, ook die van na 1960. Prioritair zijn scholen, clubhuizen, gebouwen met veel medewerkers, zwangere medewerksters. Bij gebouwen met verhoogde loodconcentratie worden de betrokken gebruikers onmiddellijk ingelicht en in afwachting van de structurele aanpassingen, wordt er alternatief water geleverd. Eens de resultaten gekend zijn, vervangt men de leidingen. In overleg en in samenwerking met TMVW worden de loden straataansluitingen verwijderd.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...