7 juli 2011

Hoorn van Afrika: miljoenen kinderen in nood

Meer dan 10 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika hebben dringend humanitaire hulp nodig. Bijna 2 miljoen van hen zijn kinderen jonger dan vijf jaar. De huidige crisis, in delen van de Hoorn de ergste in 60 jaar, is een gevolg van droogte, conflicten en sterk gestegen voedselprijzen. De toestand is het ergst in Somalië, Ethiopië, Djibouti en Kenia. In Noord-Kenia bijvoorbeeld, is nu ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en in het Turkana-district bedraagt het ondervoedingspercentage zelfs 37,4 procent. Duizenden families trekken vanuit Somalië naar opvangkampen in Dolo Ado in Ethiopië en Dadaab in Kenia, die nu al overbevolkt zijn. In kampen met een capaciteit van 90.000 mensen, zitten momenteel 360.000 ontheemden. “Deze regio kampte al meermaals met crisissen, maar deze is zonder twijfel de ergste sinds vele decennia. Het is weinig waarschijnlijk dat er op korte termijn verbetering komt”, zegt Robert McCarthy, Regionaal Emergency Advisor van UNICEF.

UNICEF helpt ondervoede kinderen en werkt daarbij samen met overheden en andere hulporganisaties. Daarnaast zorgt UNICEF samen met haar partners voor zuiver water, vaccins en andere gezondheidszorg voor kinderen Ook werken ze aan een verbetering van de hygiënische omstandigheden in de vluchtelingenkampen. Deze hulp staat echter onder druk door tekort aan fondsen en doordat in sommige delen van de Hoorn hulpverleners moeite hebben om de bevolking te bereiken. In Somalië alleen al heeft UNICEF 10 miljoen dollar nodig om de komende maand in de meest dringende noden te kunnen voorzien. Voor Kenia en Ethiopië is respectievelijk 3 en 4 miljoen dollar nodig.

UNICEF België lanceert een oproep naar giften ter ondersteuning van de UNICEF –acties in de Hoorn van Afrika.  Giften zijn welkom op BE 31 0000 0000 5555 (BIC: BPOTBEB1), met vermelding “Noodhulp  Kinderen  Hoorn van Afrika”  of online via
www.unicef.be/gift

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...