5 juni 2011

Opening Gentse DOKkantine groot succes

Oude Dokken 13Afgelopen zaterdag toverde de vzw DOK de verlaten site aan de Gentse Oude Dokken om tot een bruisende ontmoetingsplek aan het water. Na de officiële opening door schepen Tom Balthazar en minister Freya Van den Bossche, trok het openingsfeest ruim tweeduizend bezoekers. Op de terreinen aan de oostzijde van het Handelsdok zullen buurtbewoners en Gentenaars volop genieten van concerten, films, expo en ander vertier. Sinds zaterdag 4 juni is loods 13 aan de Koopvaardijlaan, nu beter gekend als DOKkantine, the place to be. Die moet de komende jaren uitgroeien tot hét kloppend hart van DOK. Tegelijk gaat in de voormalige centrale van Inter-Beton een expo van start over verleden, heden en toekomst van de buurt. Vanaf de Gentse Feesten gaan ook het DOKstrand, de DOKarena en de DOKmarkt open. De vzw DOK, een initiatief van de organisaties cirQ, Ladda en Democrazy, staat in voor de uitbating van de terreinen. Ze worden daarbij ondersteund door de Stad Gent, het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB en de Vlaamse Regering, die het project uitgebreid subsidieert.

De komende vijftien tot twintig jaar wordt de omgeving van de voormalige industriehaven aan de Oude Dokken in Gent omgebouwd tot een nieuwe woonwijk aan het water. De oostzijde van het Handelsdok, tussen de voormalige centrale van Inter-Beton en de vroegere Loods 13, wordt daarbij het eerst ontwikkeld. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste grote bouwwerken daar in de loop van 2013 van start gaan. In afwachting daarvan doen de braakliggende terreinen op deze locatie de komende zomer dienst als tijdelijke socio-culturele zone, een vrijplaats voor artiesten en creatieve geesten, én een plek waar buurtbewoners en andere Gentenaars van alles kunnen beleven. Op deze manier maken de bezoekers nader kennis met een gebied dat er tot op heden ietwat verwaarloosd bijlag, maar in de nabije toekomst tot een volwaardig deel van de stad Gent wordt uitgebouwd. En binnenkort komen er drie voetgangersbruggen die de Oude Dokken nog meer zullen ontsluiten.

Binnen DOKkantine huist ook DOKtank, waarin alles draait rond nieuwe en frisse ideeën. Wie initiatieven wil voorstellen of over een idee van gedachten wil wisselen, kan er elke donderdagavond van 18 tot 21 uur terecht. Regelmatig staan er thema-avonden op de agenda. Zo loopt er in de vroegere centrale van Inter-Beton een expo van de vzw Assurance Ambiance over het verleden, het heden en de toekomst van de buurt. Radiomaker Lorenzo Van Loon verzamelde getuigenissen van werknemers van Inter-Beton, bewoners uit de buurt en medewerkers van de Stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf en goot ze samen met kunstenaar Wouter Decorte en studenten multimedia van het KASK in een mobiele installatie. Nadat de buurtbewoners vorige week al een voorsmaakje kregen, is de expo nu ook open voor het brede publiek. De getuigenissen zijn ook te beluisteren op de website www.rocsa.be/assurance-ambiance

Je kunt de expo bezoeken op deze momenten:
zaterdag 4 juni: van 15 tot 20 uur
vrijdag 10 en zaterdag 11 juni: van 15 tot 19 uur
zondag 12 juni: van 11 tot 16 uur
vrijdag 17 en zaterdag 18 juni: van 15 tot 19 uur
zondag 19 juni: van 11 tot 16 uur
zaterdag 25 juni (Vlaamse Havendag): van 10 tot 17 uur
zaterdag 16 juli tot en met maandag 25 juli (Gentse Feesten): van 16 tot 20 uur

Vanaf 16 juli, dat is de start van de Gentse Feesten, gaan ook andere onderdelen van DOK open voor het publiek. Het stadsstrand, DOKstrand, is vanaf dan elke dag open. cirQ geeft de aftrap tijdens de Gentse Feesten, met bataStrand. Daarna blijft het strand tot eind augustus de ideale hangplek voor jong en oud. Er zijn ligzetels en er is speelruimte voor kinderen. Vlakbij het strand ligt DOKarena, een arena naar het model van de Griekse amfitheaters. Daar kunnen activiteiten plaatsvinden zoals een akoestisch concert, een kindervoorstelling of een theaterstuk.
Openingsuren DOKstrand:
van 16 tot 25 juli (Gentse Feesten): van 14 tot 24 uur (bataStrand)
van 26 tot 31 juli: van 11 tot 24 uur
In augustus:
op weekdagen: van 14.30 tot 24 uur
tijdens het weekend: van 11 tot 24 uur

Eind vorig jaar kende de Vlaamse Regering een subsidie van 2,36 miljoen euro toe aan het overkoepelende stadsvernieuwingsproject Oude Dokken. Die projectsubsidie was volledig bestemd voor de ontwikkeling van de zone Handelsdok Oost. Naast de heraanleg van de kaaien tot een kaaipromenade, de bouw van twee voetgangers- en fietsersbruggen, de realisatie van het wijkpark rondom de betoncentrale en de herbestemming van de betoncentrale zelf, is ook de tijdelijke invulling een volwaardig onderdeel van dit project. De voormalige centrale van Inter-Beton vormt daarbij de ideale link tussen verleden, heden en toekomst. In de toekomstplannen maakt die centrale immers deel uit van een evenementenpark dat het kloppend hart van de nieuwe wijk moet worden. Zowel het huidige silocomplex als de gele kraan krijgen er een tweede leven. Door net deze omgeving nu al tot tijdelijke socio-culturele zone om te dopen, wordt optimaal gezorgd voor de link met het stadsvernieuwingsproject.

Websites: www.oudedokken.be en www.dokgent.be

Labels: , , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...