3 april 2011

Minister Crevits investeert 216 miljoen euro in mobiliteit rond Gent

De komende jaren zijn er heel wat infrastructuurwerken gepland in de omgeving van het UZ Gent. Om de hinder zo beperkt mogelijk houden en ervoor zorgen dat de omgeving verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar blijft starten alle betrokken partners, onder coördinatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, met een gezamenlijke communicatiecampagne rond deze minder hinder aanpak. Op 1 april werd daarom een samenwerkingsovereenkomst in het Oost-Vlaamse provinciehuis ondertekend. Minister Crevits benadrukte daarbij dat de werken voor het Arteveldestadion tijdig klaar zullen zijn. Het doortrekken van de ring en de bouw van de brug over de Ringvaart is van minder belang voor de toegankelijkheid van het stadion. Burgemeester Termont repliceerde: “Maar de bouw van de twee rotondes, één aan de E17 en één voor het stadion en de optimalisatie van de parallelweg langs de R4, langs waar de supporters moeten rijden naar de parking, zijn noodzakelijk. Anders moeten we dat stadion niet openen en dan kan de veiligheid niet worden gegarandeerd”. Vanaf 25 april wordt een nieuwsbrief verdeeld in de omgeving. Minister Crevits benadrukte dat er 216 miljoen euro in mobiliteit in de regio Gent wordt geïnvesteerd. De minister gaf een overzicht van de werkzaamheden die bezig zijn of die de volgende jaren op het programma staan.

Tussen Zwijnaarde en Merelbeke zal de R4 worden doorgetrokken. Dat is de ontbrekende schakel van de Ring om de Arteveldestad. De voltooiing van de Ring is één van de zogenaamde zes missing links die de Vlaamse regering wil realiseren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de bestaande aansluitingen naar het nieuwe stuk R4 verbeteren en komen er verschillende nieuwe op- en afritten. Dankzij de werkzaamheden zullen de industrie- en de woonzones in Zwijnaarde en Merelbeke beter bereikbaar zijn en zal de leefbaarheid verhogen. Er is veel aandacht voor de fietsinfrastructuur. Volgens de planning starten de werken begin volgend jaar en zullen ze ongeveer drie jaar duren. De geraamde bouwkost van het project wordt op 69 miljoen euro geraamd.

De Sterre is één van de drukste knooppunten van Gent met drukke invalswegen. Een langgerekte rotonde en een fietsers- en voetgangerstunnel moeten deze toegangspoort tot de stad veiliger maken. De Sterre is één van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. De grondige herinrichting zal de Sterre een stuk veiliger maken, zeker voor de zachte weggebruiker. De kostprijs bedraagt ongeveer 2 miljoen euro.

Het project Gent Sint Pieters streeft naar een stationsomgeving die voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw. Doel is het openbaar vervoer aan te moedigen met een moderne accommodatie. Infrabel en de NMBS holding staan in voor de vernieuwing van het station. De Lijn en AWV zijn belangrijke partners in het grootschalige project. De Lijn zal een nieuw bus- en tramstation op het Maria Hendrikaplein bouwen. De kostenraming van de Lijn ligt op 48,5 miljoen euro. Voor wegenwerken ligt de raming op 19,3 miljoen euro.

Door de aanleg van de Vaerwyckweg is er nu een vlotte verbinding met de stationsomgeving, de R4 en de E 40. Voor de fietsers is een nieuwe tunnel en een dubbelrichtingsfietspad. De werkzaamheden hebben 2,8 miljoen euro gekost.

De Lijn plant de tramverlenging van de lijn 21/22 om Zwijnaarde beter te verbinden met het station, het centrum van Gent, Gentbrugge en Ledeberg. De aanleg van de tramsporen wordt gecombineerd met een complete heraanleg van het openbaar domein. De Lijn wil ook lijn 4 richting UZ Gent verlengen om het mobiliteitsprobleem in die omgeving op te vangen. Nu staan daar geregeld files op de Heymanslaan en op de op- en afrit van de E 17.

Rond Flanders Expo en de nieuwe vestiging van Ikea wordt het nieuwe stadsproject the Loop ontwikkeld. De Vlaamse overheid participeert voornamelijk in de ontsluiting van die site. Voor de tram wordt in een ongelijkgrondse kruising voorzien. Die werken zijn voor midden dit jaar gepland. In het najaar begint de aanleg van een busbaan via Bovenhove (komende van de Kortrijksesteenweg). Op langere termijn komt er een grote tramlus. De geplande tramprojecten van De Lijn in Gent worden op 30 miljoen euro geraamd. Ook hier wordt aan de fietsers gedacht met 5,6 km nieuwe fietspaden. De investering van Agentschap Wegen en Verkeer voor wegeniswerken en fietspaden bedraagt 5,5 miljoen euro.

Nog ten zuiden van Gent komt met Eiland Zwijnaarde een duurzaam regionaal bedrijventerrein. De vlotte bereikbaarheid is de troef van het terrein : via een rechtstreekse aansluiting op de ringweg, een kade aan de Bovenschelde, openbaar vervoer en een uitgebreid fietsnetwerk met fietsarm over de Tijarm. Waterwegen en Zeekanaal hoopt nog dit jaar te starten met de ophoging van het noordelijk deel van het terrein. Later komt er nog een wacht- en loskade over een lengte van 450 meter ter hoogte van Domo. In hetzelfde project zit nog het herstel van het jaagpad ter hoogte van de Nieuwescheldestraat in Zwijnaarde. De geraamde kostprijs is 3 miljoen euro.

In het project Parkbos (landschapspark Zwijnaarde, De Pinte) investeert minister Crevits 2,8 miljoen euro. Daar gaat het vooral om de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur : een fietsweg op de oude spoorwegbedding Gent-De Pinte en fietsbruggen over de E40 en de R4/Ringvaart.

Op dit moment is de heraanleg van de E 17 Deinze richting Gent volop aan de gang. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert hier bijna 33 miljoen euro. De werken moeten tegen oktober klaar zijn. De hinder blijft tot nog toe al bij al beperkt. En maandag 4 april start de aanleg van geluidsarmer wegdek op de R4 in Merelbeke en later volgt nog Zwijnaarde. Beide werken samen kosten 376.000 euro.

Minister Crevits: “Met dit bedrag van 216 miljoen euro bewijst de Vlaamse regering dat ze wel degelijk investeert, nu en in de toekomst. Er is afgesproken dat we versneld werk maken van de missing links: de R4 om Gent is daar één van. De inhaaloperatie voor het onderhoud van onze hoofdwegen is volop bezig. Evenzeer hechten we belang aan goede en veilige fietsverbindingen en nieuwe mogelijkheden voor het openbaar vervoer. Goede mobiliteit is van levensbelang voor onze steden in Vlaanderen. De nieuwe ontwikkelingen zullen Gent nog dynamischer maken, met een grote aantrekkingskracht voor de hele regio. Vandaag ondertekenen het Vlaamse Gewest, het provinciebestuur en de stad Gent een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk over de grote projecten te communiceren en de nodige minder hinder afspraken te maken. Met goede informatie creëer je een beter draagvlak voor grote projecten”.

Labels: , , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...