31 maart 2011

Bomen planten is geen CO2 compensatie

Er zijn bedrijven die bomen planten voor het klimaat en het milieu. Het planten van bomen voor klimaat en milieu is een zeer goede zaak want het is belangrijk om ontbossing tegen te gaan, bestaande bossen duurzaam te beheren en nieuwe bossen aan te planten. Groeiende bomen halen effectief CO2 uit de atmosfeer. Antoine Geerinckx van CO2logic: “Het is echter zeer gevaarlijk om te spreken van CO2 compensatie (of neutraliseren van de CO2 voetafdruk) door het aanplanten van bossen. Zeker indien dit in ons land gebeurt. De Verenigde Naties hebben immers een aantal strenge regels opgesteld die het compenseren van CO2 regelen. Een van die regels zegt dat CO2 compensatie niet kan plaatsvinden in westerse landen. Op zich is dat vrij logisch. We hebben als westerse landen (die het Kyoto Protocol ratificeerden) sowieso de plicht om onze CO2 uitstoot maximaal te verminderen omdat we, als westerse landen, verantwoordelijk zijn voor bijna alle CO2 uitstoot in de atmosfeer. Je kan moeilijk spreken van additionele compensatie als je iets doet wat toch moet gebeuren.

Het planten van bossen op alle daarvoor geschikte plaatsen in België is iets wat sowieso moet gebeuren. Je kan pas spreken van CO2 compensatie als het gaat om een extra CO2 reductie die normaal niet zou gebeuren. Een bepaalde partij kan dus niet claimen dat ze haar CO2 compenseert (of CO2-voetafdruk neutraliseert) door bossen te planten die er toch moeten komen. De VN noemt dit het additionaliteitsprincipe. Door dit principe kan je enkel CO2 compenseren in een ontwikkelingsland dat geen reductieverplichting heeft, en waar je compensatie dus effectief voor extra reductie zal zorgen.

Bovendien is het planten van bomen heel delicaat als het gaat over CO2 compensatie. Bomen slaan inderdaad CO2 op, maar geven deze ook weer vrij als het hout verbrand wordt, vergaat, noem maar op. Het is dus heel moeilijk om te garanderen dat de reducties permanent zijn. Daarom laat de VN op dit moment het planten van bomen niet toe als het compenseren van CO2. Projecten in hernieuwbare energie of energie efficiëntie zijn daarentegen wel mogelijk. Zo zijn er nog een hele hoop andere regels waaraan voldaan moet zijn vooraleer je kan spreken van kwalitatieve CO2 compensatie. Het standpunt van de WWF : http://wwf.panda.org/what_we_do. Antoine Geerinckx: “We betreuren dan ook dat sommige grote bedrijven en zelfs NGO’s zich niet de moeite getroosten om correct over hun acties te communiceren en zo het hele concept van CO2 compensatie dreigen te ondermijnen”. Link: www.co2logic.com

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...