1 april 2011

Gent organiseert lenteconferentie van het Eurocities forum over de kennismaatschappij

Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 april 2011 organiseert de Stad Gent de lenteconferentie van het Eurocities forum over de kennismaatschappij, het ‘Knowledge Society Forum’. Van over heel Europa zullen vertegenwoordigers van steden naar Gent afzakken. Het thema van de conferentie is hoe ICT toepassingen kunnen helpen om een hogere betrokkenheid van steden en inwoners te realiseren. Eurocities is een netwerk van grotere Europese steden. Het vormt een platform voor zijn leden om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen, gemeenschappelijke problemen te analyseren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De organisatie richt zich op thema's zoals samenwerking, cultuur, economie, milieu, kennismaatschappij, mobiliteit en sociale zaken. De Stad Gent is een van de twaalf leden van de raad van bestuur van Eurocities. Burgemeester Daniël Termont vertegenwoordigt de Stad Gent. Hij is ook secretaris van het ‘Executive committee’.

Het Eurocities forum over de kennismaatschappij (Knowledge Society Forum) focust voornamelijk op het verzekeren van de ontwikkeling van een inclusieve kennismaatschappij door ICT en online dienstverlening toegankelijk te maken voor alle burgers; stimuleren van een moderne lokale publieke administratie door het gebruiken van ICT-oplossingen; versterken van de rol die steden en gemeenten spelen in de ontwikkeling van de kennismaatschappij door het stimuleren van het gebruik van ICT-oplossingen en het stimuleren van innovatie en voeden van de kennisgebaseerde economie.

Het kernthema van de conferentie is betrokkenheid en engagement van steden en inwoners via ICT. Alles draait dus rond de betrokkenheid van de burger, en hoe die betrokkenheid verhoogd kan worden door innovatieve ICT toepassingen en strategieën. Of ook, hoe betrokkenheid verschilt of kan verschillen in de 20e en de 21e eeuw. Betrokkenheid kunnen we interpreteren als wederzijdse betrokkenheid tussen burgers en hun (lokale) overheden, maar ook algemene betrokkenheid van de burger bij de wijk, de stad, de directe leefomgeving. Uit een verhoogde betrokkenheid kan een verhoogd engagement voortvloeien. Dat maakt dat burgers, samen met lokale overheden, een motor kunnen zijn tot verandering en tot de verdere totstandkoming van een inclusieve kennismaatschappij. Die activiteit op het lokale niveau kan dan weer enorme mogelijkheden genereren tot wisselwerking tussen het lokale en het Europese bestuursniveau.

Het doel van de lenteconferentie is om ideeën uit te wisselen en te komen tot strategieën om de betrokkenheid te verhogen door gebruik te maken van ICT-toepassingen. De heer Constantijn Van Oranje Nassau is de centrale spreker van het conferentieluik op donderdag 7 april in de Sint-Pietersabdij. Hij is medewerker van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes, die ook bevoegd Europees Commissaris voor de Digitale Agenda voor Europa is. In zijn uiteenzetting zal hij het uitgebreid hebben over het kernthema en over de mogelijke wisselwerking tussen het lokale en het Europese niveau. Schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg Resul Tapmaz opent de conferentie. Het volledige programma is terug te vinden op de website www.gent.be/ksf

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...