10 maart 2011

Schepen Sofie Bracke overhandigt Bouwbaan cheque van 270.000 euro

De Stad Gent trekt 92.338 euro uit voor de verderzetting van het werkgelegenheidsproject Bouwbaan de komende twee jaar. Schepen van Werk Sofie Bracke: “In totaal vonden 114 werkzoekenden in 2010 na een korte opleiding dankzij Bouwbaan werk bij een van de bouwbedrijven in de Gentse regio. De cijfers van 2010 benaderen het resultaat van 2009, dat ook voor de bouwsector overduidelijk een crisisjaar was. Na een mindere periode is er sprake van een herstel in de tweede helft van 2010. Die gegevens lopen gelijk met de bevindingen van onder meer de Confederatie Bouw. Sinds 2004 werden in totaal 790 werkzoekenden toegeleid naar een job in de bouwsector”. Dit goede resultaat maakt dat de Stad Gent en de partners in Bouwbaan (VDAB en het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Oost-Vlaanderen) het project voortzetten tot en met 2012. Met de subsidie van 92.338 euro wordt de voortzetting van Bouwbaan voor de komende twee jaar gegarandeerd. Dat betekent dat het bouwsectorinitiatief voor een zevende en achtste jaar op rij financieel-inhoudelijke ondersteuning ontvangt. Bouwbaan wordt gefinancierd met een bedrag van 46.169 euro op jaarbasis. Alles samen mocht schepen Sofie Bracke deze ochtend namens de aanwezige partners een cheque van 270.000 euro overhandigen aan Bouwbaan. Dat is 90.000 euro per partner, maar de Stad Gent indexeerde ondertussen haar bijdrage tot 92.338 euro.

Schepen Sofie Bracke: “Een zestal jaar geleden stelden we ons de vraag welke sector ondersteuning kon gebruiken bij het invullen van knelpuntvacatures en welke sector een perspectief kon bieden voor een belangrijk deel van de Gentse werkzoekende. Als vanzelf kwamen we bij de bouw uit. Vandaar dat de stad Gent haar verantwoordelijkheid opnam naar de bouwbedrijven toe. We willen dat de bedrijven in het aanbod van werkzoekenden voldoende gemotiveerde werkkrachten kunnen terugvinden. Net zoals we streven naar kwalitatieve en duurzame jobs voor de Gentse werkzoekenden. Het wordt steeds belangrijker te kijken naar welke vacatures openstaan in de bedrijven en hoe werkzoekenden deze jobs kunnen invullen. We moeten ze omscholen, opleiden en begeleiden”.

Bouwbedrijven kennen maar al te goed de moeilijkheden om de juiste man of vrouw te vinden. Vacatures blijven al te gemakkelijk vacatures en nieuwkomers zijn soms even snel weer weg als ze aangeworven werden. Met Bouwbaan wordt dit probleem aangepakt. Dankzij deze actie wordt meer en beter geschoold personeel naar de bouwsector toegeleid. Schepen Sofie Bracke: “De werknemers die we terugvinden in de bouwsector hebben immers vaak hetzelfde profiel als de vele werkzoekenden in deze stad. Een profiel dat zich kenmerkt door weinig werkervaring en beperkte opleiding. Maar wel met voldoende potentieel om zich in een bepaalde stiel te specialiseren”. Lagergeschoolde en langdurig werkzoekenden vormen de belangrijkste doelgroep van Bouwbaan. Maar iedere Gentse werkzoekende met interesse voor de bouw kan geholpen worden door Bouwbaan. Is het niet onmiddellijk met een job, dan wel met een opleiding die aansluiting geeft op werk. Want Bouwbaan is gericht op het concrete aanbod op de diverse arbeidsmarkt die de bouwsector is met zo een 33 verschillende beroepen. Er wordt enkel gewerkt met opleiding- en begeleidingsformules die tegemoetkomen komen aan de noden van de bouwbedrijven. De werkzoekenden die instappen in het project, krijgen een opleiding en worden gecoacht.

De partners FVB, VDAB en stad Gent geloven hoe dan ook in dit project. Met een kleine 800 werkzoekenden die op deze manier een duurzame job vonden in zes jaar tijd, kunnen we spreken van een succesformule. Schepen Sofie Bracke: “We mogen ons echter niet blind staren op de goede resultaten. De nood aan geschoold personeel blijft groot. Terwijl de ontoereikende instroom van voldoende geschoold personeel een zorgwekkend gegeven blijft. Enkele jaren geleden nog verliet 1 op de 10 Gentse jongeren de schoolbanken zonder diploma, nu gaan we in de richting van 1 op 6. Het werk is met andere woorden nog lang niet af. Maar Bouwbaan zet belangrijke stappen in de goede richting. En daarom vinden wij het als stad zo belangrijk te blijven investeren in dit project. Mensen van Bouwbaan: proficiat en doe zo verder”!

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...