7 maart 2011

Afvalmaatschappij IVAGO gaat digitaal en opent e-loketGraslei zwerfvuil 05De tijd van de simpele huisvuilophaling ligt reeds lang achter ons. De IVAGO klanten hebben een grijze en/of groene container met een elektronische gegevensdrager, de ophaalwagens zijn uitgerust met boordcomputers, bezoeken aan recyclageparken worden geregistreerd en het gewicht bijgehouden, de ophaling voor grofvuil kan je aanvragen… Dit alles vergt een erg omvangrijk databeheer. Deze data wordt nu ter beschikking gesteld van de individuele klant. Met het elektronisch loket van IVAGO heb je voortaan 24 uur op 24 toegang tot je persoonlijke klantendossier. Je kan nagaan hoeveel gratis beurten op de recyclageparken er nog resten, het saldo voor je groene en grijze container controleren, je verhuis melden, een grofvuilophaling boeken en nog zoveel meer. Gewoon praktisch. Inloggen is eenvoudig. Je plant een bezoek aan het recyclagepark en wilt weten of je nog over voldoende beurten beschikt? Heb je nog voldoende krediet om je groene container te laten leegmaken? Van wanneer dateert je laatste ophaling van grofvuil op aanvraag? Was het nog dit jaar, of is het al langer geleden? Op al deze vragen krijg je een antwoord dankzij jouw persoonlijke ‘Mijn IVAGO’. Je grofvuilophaling boeken, een verhuis melden, een nieuwe container aanvragen… het kan allemaal met enkele klikken.

Het e-loket van IVAGO heeft heel wat voordelen. Zo is er 24 uur op 24 een administratieve dienstverlening. De klanten hebben steeds toegang tot hun persoonlijk dossier. En het telefoon- en e-mailverkeer wordt gevoelig ontlast. Om het e-loket te realiseren dienden verschillende technische hinderpalen te worden genomen. Uiteraard moeten de originele databestanden beveiligd zijn en niet-toegankelijk voor de gewone gebruiker. Daarom werd een tussendatabestand gecreëerd dat gegevens opslaat en communiceert met de originele bestanden enerzijds en de website anderzijds. Dit tussendatabestand wordt dagelijks zo’n vijf keer opnieuw ingeladen, zodat de gegevens zo actueel mogelijk zijn.

Surf naar de IVAGO webstek, klik in de rechterkolom op de knop ‘nieuwe account’. Kies een gebruikersnaam, vul je e-mailadres in en bepaal je wachtwoord. Je bent geregistreerd. Daarmee kan je nog niet volwaardig gebruik maken van het e-loket. Daarvoor moet je eerst je persoonlijke klantgegevens aan je account te koppelen. Neem hiervoor je laatste betalingsuitnodiging of IVAGO factuur bij de hand. In de linkerbovenhoek vind je het klantnummer en een kenmerk. Vul deze in en vanaf nu kan je volop gebruik maken van het e-loket en heb je steeds toegang tot je persoonlijk dossier. Indien je geen betalingsuitnodiging bij de hand hebt, kan je ook verder maar moet je wel alle gegevens zelf invullen.

Via het e-loket kan je:

-       een aanvraag voor de ophaling van je grofvuil plaatsen
-       containers aanvragen, omruilen of inleveren
-       informatie opvragen over je saldo, het aantal beurten op het recyclagepark, de grofvuilophaling
-       een recyclageparkkaart aanvragen, een verloren of gestolen kaart melden, een defect melden
-       je verhuis meedelen
Daarnaast kan je ook nog steeds een sluikstort melden, een sticker géén reclamedrukwerk aanvragen, vragen stellen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren, wisselbekers ontlenen of een groepsbezoek aan IVAGO aanvragen. Link: www.ivago.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...