8 maart 2011

STAM wint prijs Cultuurmanagement

STAM 13Jaarlijks wordt de Prijs voor het Cultuurmanagement uitgereikt aan een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het Fonds wil daarmee de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur mee helpen stimuleren. De voorbije jaren werd de prijs uitgereikt aan o.a. Tine Maenhout, Ann Overbergh en Adri Weijters, Sas van Rouveroy, Hugo De Greef en Reinhilde Weyns. Er wordt door het Fonds tevens een Prijs voor de meest verdienstelijke cultuurmanager van het jaar uitgereikt. Deze eer viel al te beurt aan Sylvie Dhaene van het huis van Alijn, Barbara Wyckmans, directeur van HetPaleis, Jerry Aerts van deSingel en Walter Rycquart.

In dit rijtje valt de naam van Sas van Rouveroij, een andere Gentenaar, op. Maar waarom kreeg van Rouveroij deze prijs voor cultuurmanagement? Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij antwoordt luchtig: “Ik heb tijdens mijn schepenambt het allereerste cultuurbeleidsplan geschreven, de archiefsector en de dienst stadsarcheologie opnieuw gehuisvest (Zwarte Doos), de subsidies voor repetitiemomenten ingevoerd waardoor niet alleen de theaters maar ook de café-feestzalen konden investeren waardoor de druk op de stad afnam, een deel van Leopoldskazerne laten inrichten voor muziekgroepen die wilden repeteren en ateliers voor kunstenaars, de Bijlokeconcertzaal afgewerkt en omgevormd tot een zalencomplex (bibliotheek, kraakhuis, anatomisch instituut), de cultuurkilometer gestart (van Bijloke naar SMAK), voor het eerst bij de stad geen renovatiewerf van tientallen jaren georganiseerd maar het MSK tijdelijk gesloten zodat renovatie snelle en goedkoper kon, de Bijloke als museum definitief gesloten en zo het STAM ontwikkeld en op de sporen gezet, het SMAK na het tijdperk Jan HOET omgevormd tot een zelfstandige organisatie, het Huis van Alyn verder ondersteund zodat het nationale erkenning en subsidiering kreeg, een dienst architectuur opgericht, drie nieuwe bibliotheekfilialen gebouwd, gestart met Kunst in de Publieke Ruimte en allerlei wedstrijden met burgerbetrokkenheid georganiseerd, ‘feestneus zoekt artiest’ ten behoeve van buurtfeesten en jonge artiesten gestart, enz.” Waarvan akte.

Op maandag 7 maart reikte het Prof. R. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen de jaarlijkse prijzen Cultuurmanagement uit. De eerste prijs betreft de praktijk van het management, en gaat naar Christine De Weerdt, directeur van het STAM, het Gentse stadsmuseum. Daarmee wil het Fonds zijn waardering uitdrukken voor een waardevol praktijkmodel. De jury heeft lang stil gestaan bij een shortlist van persoonlijkheden voor het toekennen van de prijs voor de praktijk van het cultuurmanagement. Vooral de diversiteit van het veld, maakt het moeilijk om een keuze te maken. Ieder beschikt immers op hun terrein en op hun manier over uitzonderlijke managementkwaliteiten. Na afweging van alle criteria werd de prijs – een oorkonde en 4.000 euro – dit jaar toegekend aan Christine De Weerdt. Christine De Weerdt is directeur van het STAM, het Gentse stadsmuseum dat in oktober 2010 de deuren opende. De jury loofde de manier waarop zij gedurende tien jaar op een professionele en gedreven wijze aan dit stadsproject heeft gewerkt. Als een echte people manager wist Christine beleidsmakers, medewerkers en andere partners keer op keer te overtuigen om ervoor te blijven gaan. Ze heeft zich ook sterk getoond in het managen van complexe processen zonder de visie op het geheel te verliezen.

Christine De Weerdt (1960) is Licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, KU Leuven. Ze was van 1986 tot 1992 actief in de podiumkunsten als rechterhand van Eva Bal in het toenmalige Speeltheater. Later was ze coördinator van het Forum Open Stad, binnen het architectuur programma voor Antwerpen 93, culturele hoofdstad van Europa en coördineerde ze op Vlaams niveau de projecten voor het Keizer Kareljaar (2000). Vanaf 2000 was ze de bezieler van één van de eerste erfgoedcellen in Vlaanderen. Een instrument dat in het leven geroepen werd door de Vlaamse overheid om vooral het roerend erfgoed van de stad meer zichtbaar te maken. Sedert 2009 is ze directeur van het STAM, stadsmuseum Gent.

Informatie
STAM, stadsmuseum Gent, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent,
tel. 09 267 14 00, e-mail stam@gent.be , website www.stamgent.be

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...