16 maart 2011

Stadsarchief Gent herbergt archief Maarten Van Severen.

Archief_van_SeverenAfgelopen woensdag ondertekenden drie partijen een overeenkomst die de bewaring verzekert van het archief van ontwerper Maarten Van Severen (1956-2005) in het Stadsarchief van Gent, en dat gedurende minstens vijfentwintig jaar. Naast de bewaargeving van het archief worden met de overeenkomst ook de eigendomsrechten en de terbeschikkingstelling van het archief geregeld. De drie partijen die de overeenkomst afsluiten zijn de Stad Gent (vertegenwoordigd door schepen Lieven Decaluwe en stadssecretaris Paul Teerlinck), de familie Van Severen (vertegenwoordigd door echtgenote Marij de Brabandere en zoon Hannes Van Severen) en The Maarten Van Severen Foundation (vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur Marc Dubois en het lid van de Raad van Bestuur Dieter Aerts).

Het archief blijft eigendom van de familie, maar die geeft het in beheer aan The Maarten Van Severen Foundation. Het archief wordt momenteel geïnventariseerd met de steun van de Vlaamse Overheid. Zodra de inventaris klaar is (wellicht in 2013), zal het archief van Maarten Van Severen geraadpleegd kunnen worden in de leeszaal van het Stadsarchief. Daar worden naast de archieven van de stedelijke administratie ook private archieven bewaard wanneer ze een duidelijk verband hebben met de stad Gent. Maarten Van Severen is ongetwijfeld de belangrijkste Belgische ontwerper van de voorbije twee decennia. Met zijn meubelontwerpen bracht hij een consistent en uitzonderlijk oeuvre tot stand dat internationaal wordt geprezen voor zijn klare lijnvoering. Hij werkte voor belangrijke bedrijven in België en Europa. Link: www.maartenvanseveren.be

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...