3 maart 2011

Koninklijk Ballet van Vlaanderen rommelt achter de coulissen

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voert met de gezamenlijke raad van bestuur van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen besprekingen over de verdere hervorming van beide Vlaamse kunstinstellingen. De minister legde het voorstel op tafel dat een groep bestuurders van beide raden van bestuur het integratieproces zou begeleiden en dat een overgangscoach de dagelijkse leiding ervan op zich zou nemen. Het voorstel van minister Schauvliege steunt op adviezen van internationale visitatiecommissies en zakelijke adviezen. Het devies is dat door samenwerking er meer ruimte kan vrijkomen voor artistieke praktijk en presentatie. Dat moet leiden tot een sterker profiel van onze Vlaamse kunstinstellingen.

Het constructieve onderhoud met de raden van bestuur van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen past in die opbouw van onderling vertrouwen. De minister herhaalde voor de gezamenlijke raad van bestuur nogmaals dat het haar bedoeling is beide instellingen te integreren in één organisatie met twee artistiek autonome entiteiten (Opera en Ballet) met aan het hoofd een algemeen manager (organisatie en zakelijke werking) en twee artistieke directeurs die elk voor hun discipline een autonome artistieke werking uitbouwen. Zij vormen samen het managementcomité. Het uitgangspunt is ook een permanente aanwezigheid in Antwerpen en Gent, met een optimale benutting van de beide operahuizen, zowel voor opera, ballet als eventuele mengvormen. Om de hele opdracht te ontwikkelen en op het terrein voor te bereiden wordt een overgangscoach aangetrokken met een tijdelijke opdracht (tot 31 december 2012). Ook de provincies en de schepenen van Cultuur die actief zijn in beide instellingen zullen betrokken worden bij het integratieproces.

Minister van Cultuur Joke Schauvliege onderstreepte dat de integratie van Opera en Ballet geen effect mag hebben op de tewerkstelling van het personeel. De minister voegde er nog aan toe dat de beheersovereenkomsten 2011-2015 die thans besproken worden, met de autonome instellingen worden afgesloten. Het veranderingstraject wordt erin opgenomen. In de loop van 2012 zouden de beheersovereenkomsten dan aangepast worden. De aangepaste beheersovereenkomst zou vanaf 1 januari 2013 ingaan. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het stemt mij hoopvol dat beide raden van bestuur een grote bereidwilligheid betonen om in het traject te stappen en actief mee te werken aan de verandering. Het gezamenlijk doel is en blijft een sterke profilering van zowel onze opera als ons ballet”.

Aviel Cahn, intendant bij de Vlaamse Opera, heeft echter enkele bemerkingen: “Dit artistieke project vraagt twee partners die op een constructieve manier hun schouders onder dit plan zetten. De laatste maanden echter werd de Vlaamse Opera meermaals in de nationale en internationale media geconfronteerd met een Koninklijk Ballet van Vlaanderen dat zich uiterst negatief heeft uitgelaten tegenover de Vlaamse Opera en de integratieplannen. Het is dan ook onze bezorgdheid dat de verdere gesprekken gebeuren op een basis van vertrouwen en met een duidelijk artistiek doel waarbij beide organisaties kunnen groeien”. De Vlaamse Opera kan jaar na jaar uitstekende artistieke en zakelijke resultaten voorleggen en heeft de laatste twee jaar zowel nationaal als internationaal haar reputatie nog versterkt. Desondanks wordt de Vlaamse Opera naar de toekomst toe geconfronteerd met een structurele onderfinanciering. De Vlaamse Opera wil niet dat deze toekomstige organisatie haar slagkracht en positieve ontwikkeling ondermijnt. Aviel Cahn: “De Vlaamse Opera zal als grootste culturele instelling van Vlaanderen haar verantwoordelijkheid in dit dossier blijven opnemen - en dit zeker ten overstaan van al haar werknemers – en wil de gesprekken met de minister en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op een constructieve manier verder zetten om de nieuwe structuur verder te definiëren”.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...