25 februari 2011

Gent schudt handen tegen racisme en voor meer diversiteit

Handen schudden 04Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discrimantie. Hogeschool Gent, Universiteit Gent en Stad Gent roepen de Gentenaars om die dag op de Vrijdagsmarkt samen het wereldrecord handen schudden te breken en zoeken hiervoor minstens 2.634 duo’s. “Een handdruk tegen racisme” is een initiatief van de eerstejaarsstudenten van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent. Zij organiseren een grote actie om diversiteit op een positieve manier in de kijker te zetten. Met deze poging om op de Dag tegen Racisme het wereldrecord handen schudden te breken, willen ze de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de verf zetten en tonen dat veel jongeren niet-racistisch ingesteld zijn.

De bedoeling is om zoveel mogelijk duo’s op hetzelfde moment de hand te laten schudden om het wereldrecord breken en in het Guinness Book of World Records vereeuwigd worden. De actie wordt door de initiatiefnemende studenten toegelicht; de drie organiserende instanties geven een woordje uitleg en om 16.30 uur wordt tot de eigenlijke recordpoging overgegaan: op het signaal zetten mensen een stap naar hun overbuur en schudden hem/haar de hand. Een inspecteur van het Guinness World Records boek doet de vaststelling. De initiatiefnemers, de studenten van Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk, de Cel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de Stad Gent, lanceren een brede oproep naar naar alle Gentenaars om op maandag 21 maart 2011 op de Vrijdagmarkt een beetje geschiedenis te schrijven. Schepen Christophe Peeters: “Diverse studentenraden en -verenigingen trekken mee aan de kar en de Stad Gent roept haar personeelsleden op om aan de actie deel te nemen. Verder werden onder andere ook sportclubs en onderwijsinstellingen gemobiliseerd”. In totaal zijn er meer dan 5.268 (2.634 duo’s) personen nodig om dit wereldrecord te breken. Schepen Reynebeau: “Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar deelnemers kunnen zich wel registreren op de facebookpagina Wereldrecord handen schudden tegen racisme”.

Waar: op de Vrijdagmark op maandag 21 maart 2011. De eigenlijke actie start om 16.30 uur stipt. Vanaf 15 uur is er onthaal en randanimatie, evenals van 17.30 tot 18.30 uur. Website: http://www.gent.be/dagtegenracisme

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...