2 maart 2011

Dringende gevelherstellingen aan Gentse Stadsbibliotheek

Op verschillende plaatsen tussen de ramen van de bibliotheek aan het Gentse Zuid komen witstenen gevelelementen los. En dit zowel aan de kant van het park, aan de zuid- en westgevels, omdat die het meest onderhevig zijn aan regen en wind. De ijzeren elementen die deze gevelpanelen aan de achterliggende betonconstructie verankeren waren doorgeroest. Daardoor dreigen de gevelelementen naar beneden te vallen. De gevelelementen worden nu opnieuw stevig verankerd. Omdat de loskomende elementen een gevaar betekenen voor passanten, staat er sinds enkele weken een afsluiting langs de westgevel. Ook het bibliotheekpersoneel mag de fietsenhelling langs het gebouw niet betreden en gebruikt tijdelijk de trap en lift in het gebouw om de fiets in de kelderverdieping te stallen. De gevelelementen tussen de ramen van beide gevels worden nu met chemische verankeringen vastgezet. Met deze werken investeert de Stad Gent voor een bedrag van 54.000 euro in de veiligheid van bibliotheekgebruikers, personeel en passanten.

De Gentse hoofdbibliotheek is gevestigd in een gebouwencomplex dat onder meer het voormalig propagandacentrum van de Gentse Electriciteits-, Gas-, en Waterdiensten bevatte. Daarnaast is er ook een hoogbouw voor de administratieve diensten. Wat het meest in het oog springt is er de overdekte zuilengalerij met gesculpteerde fries die die als magistrale entree voor het Koning Albertpark fungeerde. Binnen enkele jaren verhuisd de Gentse Stadsbibliotheek naar de Waalse Krook. Maar dat mag geen belet zijn om dit waardevolle gebouw in stand te houden.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...