11 maart 2011

Gentse Visserij wordt fietsstraat langs het water


Een fietsstraat is een belangrijke fietsverbinding waarbij de straat zo wordt ingericht dat de fietser als hoofdgebruiker geldt. Het fietsverkeer komt centraal op de weg te liggen en de auto’s worden geacht de fietsers niet voorbij te steken. Na een uitgebreid onderzoek en overleg met de buurtbewoners heeft de Stad Gent beslist om de zuidelijke helft van de Visserij als ‘fietsstraat’ in te richten. De Visserij ligt op een hoofdfietsroute tussen Gentbrugge en het stadscentrum, waar ook de opvallende fietsbrug naar het Keizerpark deel van uitmaakt. Door er een fietsstraat te introduceren, wil het stadsbestuur de Visserij een stuk veiliger en aantrekkelijk maken om door te fietsen. Door werkzaamheden in het najaar van 2010 was de Visserij afgesloten aan de kant van de Brusselsepoortstraat. Zo kon men de verkeerssituatie zonder doorgaand verkeer uittesten, vooral met de bedoeling om het fietsen er veiliger en aangenamer te maken. Zeker omdat deze straat op een hoofdfietsroute ligt, was een dergelijk onderzoek zeer zinvol.

In een eerste bewonersbrief in november 2010 werd een voorstel voor een proefopstelling toegelicht en vroeg de Stad Gent ook naar de reacties van de bewoners. Op basis van de vele opmerkingen, tellingen en observaties door de Dienst Mobiliteit werd een proefopstelling uitgewerkt om tweerichtingsverkeer in de smalle Visserij zo goed mogelijk te laten functioneren op deze belangrijke fietsas. Naast objectieve tellingen en een bevraging bij de bewoners was het uiteraard wenselijk om ook de fietsers naar hun mening te vragen. In januari 2011 werd daarom aan voorbijrijdende fietsers in de Visserij gevraagd wat zij verkozen: de vorige situatie met soms vrij druk autoverkeer in één richting of de proefopstelling met minder verkeer in twee richtingen. Uit die steekproef kwam geen uitsproken voorkeur naar boven. 40% was voor de proefopstelling, 28% voor de oude situatie, 22% had geen voorkeur en 10% kon niet vergelijken. Ook na de hoorzitting van 2 februari 2011 werd nog de avond zelf een bevraging gehouden. Een overgrote meerderheid koos voor eenrichtingsstraat zoals voor de werkzaamheden, ingericht als fietsstraat.

Daarop besliste de Stad Gent om de Visserij op deze manier als fietsstraat in te richten. In tegenstelling tot landen als Nederland en Duitsland is dit concept in België nog nieuw en vraagt het daarom wat praktische uitwerking. Zo moet de vormgeving van de fietsstraat uitgetekend worden, moet er een specifiek verkeersbord voor een fietsstraat worden aangemaakt en moet ook het aanbrengen van een aangepaste coating van de rijweg worden voorbereid. De keuze voor een fietsstraat heeft zowel voor de bewoners als voor de fietsers voordelen. Bewoners en bezoekers met de auto moeten minder omrijden en ondervinden geen problemen met kruisen en keren zoals dat bij tweerichtingsverkeer in de Visserij wel het geval was. Er gaan ook geen parkeerplaatsen verloren. Aan de andere kant maakt een fietsstraat zeer duidelijk dat de vele fietsers op deze route de hoofdrol krijgen. Een absolute voorwaarde voor een goed functionerende fietsstraat is wel dat er niet te veel autoverkeer is. Anders is het risico te groot dat fietsers hun prominente rol niet durven opeisen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...