22 januari 2011

UGent en IMEC ontvangen 2,2 miljoen euro voor nanofotonica project

De Europese Onderzoeksraad heeft een budget van ongeveer 2,2 miljoen euro toegewezen aan het InSpectra onderzoeksproject van de UGent en IMEC. De onderzoeksgroep Fotonica van professor Roel Baets zal met dit budget een chip ontwikkelen die uitgerust is met minuscule lasers. De chip meet kleine concentraties van allerlei substanties en kan voor onder meer medische en milieutoepassingen worden gebruikt. Het meten van kleine concentraties van bepaalde gewenste of ongewenste substanties in de lucht, water, voedsel en menselijk weefsel is van groot belang in heel wat verschillende toepassingen zoals veiligheid, gezondheid en milieubewaking.

Bij een van de belangrijkste methodes om dit soort metingen te doen, wordt de optische transmissie van een medium als functie van de lichtgolflengte (spectroscopie) gemeten. Elke substantie heeft immers een karakteristieke optische absorptiesignatuur. Sinds de uitvinding van de laser in 1960 heeft spectroscopie op basis van lasers een immense boost gekregen. Dit systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt om de luchtkwaliteit in tunnels te monitoren. Met het nieuw te ontwikkelen systeem zijn compleet nieuwe toepassingen mogelijk, zoals een sensor voor koolstofmonoxide in een GSM en een onderhuidse sensor voor continue glucosemonitoring bij diabetici. Om deze metingen mogelijk te maken moet het hele spectroscopiesysteem zeer klein en goedkoop zijn en bovendien weinig energie verbruiken, zodat het door een batterijtje kan gevoed worden.

Het vernieuwende aan InSpectra is dat op silicium gebaseerde nanofotonicabasis technologie ingezet wordt bij laserspectroscopie voor medische of milieugerichte toepassingen. Eén van de uitdagingen hierbij is dat de bestaande silicon photonics technologie moet worden vertaald naar andere golflengtegebieden. De bestaande technologie is namelijk ontwikkeld voor een golflengteband in het infrarood, met een golflengte tussen 1500 en 1600 nm. Dit is de belangrijkste golflengteband die gebruikt wordt in de glasvezelwereld. Maar om diverse substanties te kunnen detecteren moeten ook metingen in andere golflengtebanden mogelijk zijn. Dit kan zowel bij langere golflengtes (mid-infrarood) als bij kortere golflengtes (zichtbaar licht of nabije-infrarood).

Het InSpectra project kreeg een zogenaamde Advanced Grant toegewezen van de European Research Council (ERC). De UGent is de coördinerende gastinstelling voor het project, imec is de bijkomende gastinstelling. De Photonics Research Group van de UGent en IMEC hebben de voorbije 10 jaar een basistechnologie ontwikkeld die toelaat om lichtfuncties zoals lasers te miniaturiseren op een chip. Deze technologie is verregaand gebaseerd op de siliciumtechnologie. De onderzoekers maken er nanofotonische componenten mee, zoals lasers. De UGent en IMEC nemen het voortouw binnen dit onderzoeksdomein, dat silicon photonics genoemd wordt. In 2010 richtten de instellingen nog een spin-off bedrijf op (Caliopa) dat op basis van deze technologie producten zal ontwikkelen voor de telecommunicatiemarkt.

.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...