29 december 2010

Stad Gent bouwt schuld doordacht af

De Stad Gent besliste in 2009 om haar reservefonds deels te gebruiken om haar saneringslening vervroegd af te betalen. Gent heeft eind jaren tachtig met waarborg van de Vlaamse overheid een goedkope saneringslening gekregen om de stad uit de financiële problemen te helpen. Maar daar waren wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet elke budgetbesteding van de stad niet enkel goedgekeurd worden door de gemeenteraad, maar ook door de Vlaamse overheid. Daarnaast moet de stad ook steeds 7,5 miljoen euro in voorraad hebben. Gent besliste dan maar om haar reservefonds, waar in 2009 zowat 25 miljoen euro zat, te gebruiken om haar nog uitstaande schuld van 13,7 miljoen euro vervroegd af te betalen. Met de versnelde aflossing wil de stad van de randvoorwaarden af, en wil ze haar schuldgraad verbeteren. "En zo leveren we ook onze bescheiden bijdrage aan de globale schuldpositie van ons land", stelt schepen Christophe Peeters.

Nu, precies één jaar later, besliste schepen Christophe Peeters opnieuw meer kapitaal af te lossen. Dat zal in 2012 meer ruimte geven om verder te investeren. Door de lage interestvoeten betaalt de Stad Gent minder interesten op haar leningen. Met die winst lost zij haar schuld sneller af. Het stadsbestuur had deze winst ook voor andere leuke zaken kunnen aanwenden, maar doet dat liever niet. Die operatie levert nu een besparing op van 8.000 euro. Het af te lossen kapitaal daalt voor deze lening met 400.000 euro naar 7,7 miljoen euro in 2012. Andere, meer recente leningen blijven wel gehandhaafd. Het college besliste onlangs nog om de volgende jaren 40 miljoen euro extra vrij te maken voor investeringen in scholen, parken, wegen, cultuur-, sport- en jeugdinfrastructuur.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...