3 januari 2011

Gent deelt opnieuw gratis zwerfkippen uit.


Verspreid over het Gentse grondgebied lopen kippen in de parken en op de openbare weg. Heel wat mensen vergeten bij aanschaf dat een kip het hele jaar door eieren legt en dumpen nogal eens hun overtollige kippen en hanen als ze zien hoeveel die hele dierentuin kost. Wanneer je rondrijdt in Gent, zie je in heel wat parken en plantsoenen kippen scharrelen. In het Citadelpark, op het dorpsplein van Oostakker, maar ook in spoorwegbermen vinden deze dieren een plekje tussen de struiken of in de bomen. Ze leven daar als God in Frankrijk. Maar aangezien ook zwerfkippen volop eieren leggen en broeden, stijgt hun aantal zienderogen. De Groendienst vangt daarom jaarlijks kippen om hun aantal onder controle te houden. Op verzoek van Gentenaars rukken zij ook uit om hinder te beperken. Niet iedereen wordt graag in alle vroegte gewekt door het gekraai van een haan of apprecieert het gescharrel van een putjes makende zwervende kip in zijn tuin. Zeker niet als gazon vernield wordt, uitwerpselen kwistig uitgestrooid worden en bloembollen voor de bijl gaan.

Net als vorig jaar zal de Groendienst bij de aanvang van het nieuwe jaar starten met het vangen van zwerfkippen met de bedoeling overlast voor de omwonenden te beperken. Na de vangst kunnen geïnteresseerde dierenliefhebbers de gevangen kippen adopteren en een beschutte nieuwe thuis aanbieden. Vroeger liet de Groendienst alle gevangen kippen en hanen inslapen. Na een geslaagd experiment enkele jaren geleden, biedt ze de gevangen kippen nu opnieuw ‘ter adoptie’ aan. Iedereen die thuis een beschutte en omheinde plek heeft, kan enkele kippen mee naar huis nemen. In tegenstelling tot vorig jaar hoeven geïnteresseerden niet meer urenlang aan te schuiven in de hoop een kip te kunnen bemachtigen. Geïnteresseerden moeten dit jaar vooraf telefonisch reserveren bij Gentinfo. Dat kan vanaf zaterdag 8 januari. Bij de reservatie kan men per adres twee kippen aanvragen. Hanen worden niet meegegeven omdat zij in hun nieuwe thuis ook overlast kunnen bezorgen.
De Groendienst hoopt een honderdtal kippen te kunnen vangen en weg te schenken. Zodra het beoogde aantal kippen is gereserveerd en toegekend, worden te late inschrijvers op een reservelijst geplaatst. Snel reserveren is dus de boodschap. De reserveringen worden afgesloten op woensdag 26 januari 2011.

De inschrijvers kunnen vervolgens op vrijdag 28 januari 2011, tussen 13 en 15 uur de gereserveerde kippen komen ophalen aan de volières van het Maaltebruggepark aan de Kortrijksesteenweg. Zij brengen best zelf een doos mee waarin ze de kippen kunnen vervoeren. Na ontvangst wordt aan de nieuwe eigenaar gevraagd om een overeenkomst voor adoptie te ondertekenen, waarin hij op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen. Hij krijgt ook een brief met verzorgingstips mee die hem op weg helpen om de kippen een fantastische nieuwe thuis te bezorgen.

Praktisch: reserveren bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur), e-mail gentinfo@gent.be, is verplicht. Dat kan men vanaf zaterdag 8 januari tot en met woensdag 26 januari 2011. Kippen worden na reservatie op vrijdag 28 januari 2011, tussen 13 en 15 uur, afgehaald aan de volières in het Maaltebruggepark aan de Kortrijksesteenweg.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...