24 december 2010

Vanaf 01 januari meer dierenwelzijn in productie foie gras


Vanaf 1 januari gelden nieuwe dierenwelzijnsregels voor eenden die gehouden worden voor de productie van foie gras. In plaats van individuele kooien wordt de ruimere groepshuisvesting verplicht, volgens het nieuwe KB van de FOD Volksgezondheid. België is het enige land dat aan de nationale producenten van foie gras bijzondere regels op het vlak van dierenwelzijn oplegt. In 2009 werd in België 23 ton foie gras geproduceerd. Tijdens het dwangvoederen, een periode van 14 dagen, verblijven de eenden meestal in heel kleine individuele kooien die nauwelijks bewegingsruimte bieden. Dankzij het nieuwe KB van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD volksgezondheid is vanaf 1 januari 2011 de groepshuisvesting verplicht. Dit biedt de dieren tot vier keer meer ruimte en moet zo tot een gevoelige verbetering van hun levensomstandigheden leiden. België is met deze maatregel het enige van de producerende landen (Frankrijk, Hongarije, Bulgarije, Spanje, België, Oekraïne, VS, Canada, China, Madagaskar, Senegal en Brazilië) dat een specifieke dierenwelzijnwetgeving voor de sector heeft opgesteld.

Het leven van een eend bestemd voor de productie van foie gras doorloopt verschillende fasen. De kuikens blijven de eerste weken in de fokstal, maar hebben vanaf de leeftijd van 5 à 6 weken toegang tot een buitenbeloop. Op de leeftijd van 11 à 12 weken worden ze in de “gavage”-ruimte of dwangvoederruimte ondergebracht waar ze ten hoogste 14 dagen gehouden worden. Momenteel worden de eenden daar individueel gehouden in een kooi van 900 cm². Met ingang van 2011 zullen de eenden in groep moeten worden gehouden, met een minimum van drie eenden per kooi en een kooioppervlakte van ten minste 1200cm² per eend. Ter vergelijking: in 2009 produceerde Frankrijk 18.905 ton foie gras, Hongarije 2.550, Bulgarije 2.300, Spanje 830 en België 23 ton. Ons land is na Spanje en Frankrijk de derde grootste consument in de EU.

Link: http://www.health.belgium.be/eportal

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...