23 december 2010

Hogescholen voelen weerslag besparingen wetenschappelijk onderzoek

De voorbije weken groeit het protest tegen de besparingen op wetenschappelijk onderzoek. De universiteiten komen daarbij eerst in het vizier, maar ook hogescholen zetten steeds meer in op onderzoek. Vaak gaat het om praktijkgericht onderzoek dat ook voor de Vlaamse bedrijfswereld van essentieel belang is. Als grootste hogeschool van Vlaanderen met ruim 18.000 studenten wil de HoGent het voortouw nemen in het pleidooi voor voldoende middelen voor wetenschappelijk onderzoek in het hoger onderwijs. Verschillende factoren dragen ertoe bij dat hogescholen in Vlaanderen benadeeld worden als het op onderzoeksmiddelen aankomt. Voor de academische opleidingen is er het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie dat een aantal subsidies levert, voor de professionele opleidingen zijn er de middelen voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Deze laatste werden ook meegenomen in de besparingsronde van vorig jaar. Daarbovenop zijn de onderzoeksmiddelen van de hogescholen de voorbije vier jaar uitgehold door een te lage indexering ten opzichte van de loonlasten.

Bovendien wordt de HoGent zwaar benadeeld ten opzichte van andere instellingen. Dat komt enerzijds door de besparingen, maar ook en vooral doordat er bij het uitdelen van de subsidies gewerkt wordt met verouderde gegevens. Want het overgrote deel van de subsidies die verband houden met onderzoek wordt momenteel verstrekt op basis van gegevens uit 2005, terwijl het hogeronderwijslandschap intussen toch wel grondig gewijzigd is. De HoGent heeft van alle hogescholen een marktaandeel van ongeveer 21%. Toch krijgt ze maar 17,13% van het onderzoeksbudget voor hogescholen. Dat verschil van 3,87% tussen grootte en onderzoeksbudget is met kop en schouders het grootste in Vlaanderen. Ondanks die beperkingen is de HoGent er vorig jaar in geslaagd het budget voor onderzoek met 17% te doen stijgen. Maar tezelfdertijd is de gemiddelde omvang van de onderzoeksopdrachten met liefst 40% gestegen. Dat wijst op de groeiende werkdruk voor onze onderzoekers.

Directeur Johan Persyn: “Onderzoek is een erg belangrijk middel om innovatie in de maatschappij te brengen. Als we op de huidige manier blijven beknibbelen op het onderzoeksbudget, dreigen we een brain drain te krijgen naar onze buurlanden, waar wel geïnvesteerd wordt in onderzoek en innovatie. Daarom is actie dringend nodig”. Algemeen directeur Bert Hoogewijs vult aan: “De overheid is zich goed bewust van de enorme inspanningen die de hogeschool levert, zowel voor de professionele bachelors, als voor de academisch gerichte opleidingen. Wij vertrouwen er dan ook op dat er binnen die overheid genoeg pleitbezorgers zullen zijn voor middelen die naar onderzoek moeten gaan. Wie verantwoordelijkheid draagt op dit vlak kan nooit toelaten dat de vooruitgang in ons hoger onderwijs op het vlak van onderzoek verwatert of stilvalt.”

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...