13 november 2010

VMM waarschuwt voor overstromingen (UPDATE)

De neerslagvoorspellingen van het KMI geven aan dat er tot zondagmiddag 14 november minstens 40 à 50 mm neerslag zal vallen over gans Vlaanderen en mogelijk lokaal tot meer dan 60 mm. De kans op kritieke overstromingen is groot vanaf zaterdagochtend, vooral langs de kleinere waterlopen in gebieden waar de bodem reeds verzadigd is door de neerslag van de afgelopen dagen. De VMM acht de kans op overstromingsschade het grootst in het Denderbekken, het Bovenscheldebekken en het Zennebekken en vooral in de regio's Pajottenland en Vlaamse Ardennen. De VMM raadt dan ook de inwoners van overstromingsrisicogebieden aan de nodige maatregelen te treffen teneinde de overstromingsschade maximaal te beperken.

De Vlaamse Milieumaatschappij, verantwoordelijk voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen, volgt de situatie op de voet op aan de hand van haar voorspellingssystemen, te raadplegen op www.overstromingsvoorspeller.be. Ook de technische installaties als wachtbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden worden permanent en nauwgezet in het oog gehouden. De acties in verband met het voorspelde hoogwater op de onbevaarbare waterlopen worden tijdens de ganse hoogwaterperiode gecoördineerd vanuit het centraal besturingsgebouw van de VMM te Leuven. Ondertussen is er in de bedreigde gebieden een stormloop op zandzakjes ontstaan. De plaatselijke brandweercommandanten zijn dan weer niet gelukkig met wat zij paniekvoetbal noemen. Hun alarmpeil ligt beduidend hoger dan die van de VMM. Die slaan alarm als de weiden onderlopen, de brandweer als er water in de huizen staat. Woordvoerster Mie Van den Kerchove is het daar niet mee eens: “Het is beter om zandzakjes bij de hand te houden, meubels van de grond te zetten en tapijten weg te nemen. Het is beter te voorkomen dan te genezen. Het hoofd in het zand steken en niks doen is ook niet de beste oplossing”.

Oost-Vlaanderen is op het ergste voorbereid en heeft haar informatiecentrum opgestart. Dat wordt voorlopig bemand door ambtenaren van noodplanning, maar kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de brandweer, Civiele Bescherming, medische diensten en Defensie. In het Oost-Vlaamse Kruibeke werd het rampenplan afgekondigd. Daar is een dijk gebroken en moet de Potpolder als bufferbekken gebruikt worden. Een honderdtal woningen zouden bedreigd zijn. In de wijk Puttene en de Groenstraat in Maardedal sijpelt water in een achttal woningen. Een verlaten rusthuis in Puttene is ondergelopen. In het Oost-Vlaamse Kruibeke werd het rampenplan afgekondigd. Daar is een dijk gebroken en moet de Potpolder als bufferbekken gebruikt worden. Een honderdtal woningen zouden bedreigd zijn.

In het Bovenscheldebekken zijn de peilen nu zeer snel aan het stijgen met kritieke overstromingen tot gevolg. Het wachtbekken op de Maarkebeek te Etikhove is volledig gevuld. De wachtbekkens op de Zwalm worden ook gevuld, maar kunnen wateroverlast niet overal vermijden. Wateroverlast treft Maarkedal en Munkzwalm, straten en huizen zijn ondergelopen. In het Denderbekken zijn de wachtbekkens ook aan het vullen en sommige reeds volledig gevuld. De waterpeilen blijven stijgen. Voorlopig gaan de Bellebeek en de Vondelbeek richting alarmpeil. In het Netebekken worden alarmpeilen overschreden. De Aa in Turnhout heeft een historisch peil bereikt waardoor de KMO-zone Veedijk bedreigd is. De Witte Nete te Retie registreert ook waterpeilen boven het alarmpeil, omliggende gebieden zijn overstroomd. In andere bekkens treden niet-kritieke overstromingen op ten gevolge van de neerslag van de voorbije dagen en uren. De kans op kritieke overstromingen in de rest van Vlaanderen blijft bestaan. Deze kans is het grootst langs de kleinere waterlopen in gebieden waar de bodem reeds verzadigd is door de neerslag van de afgelopen dagen. Het wachtbekken te Schulen (Demerbekken) begint zich nu te vullen en in de loop van de namiddag zal ook het wachtbekken te Egenhoven (Dijlebekken) aangesproken worden.

Het provinciaal coördinatiecomité Oost-Vlaanderen is, in permanent contact met gouverneur André Denys, in vergadering bijeen om de hulpverlening in de provincie te coördineren. 9 gemeenten zitten in de gemeentelijke fase van het rampenplan: Zwalm, Kruibeke, Lebbeke, Ninove, Lierde, Aalst, Sint-Gillis-Waas, Oosterzele, Oudenaarde. In het Zuiden van de provincie zijn volgende straten afgesloten voor het verkeer: Oudenaarde:N46 tussen Nederzwalm en Oudenaarde. Maarkedal:Maarkeweg. Brakel:N8 en N462, Lessensestraat
Horebeke: De Smarre, N415, N454 op kruispunt De Smarre. Zwalm: N46, N435. Lierde:N8 (gedeeltelijk). Geraardsbergen:Zalardinsestraat en Onkerzelestraat thv De Gavers
De problemen doen zich verspreid voor over de provincie. Alle waterbufferbekkens (16 provinciale en 17 Vlaamse) zitten vol, d.w.z. dat de opvangcapaciteit bereikt is. Dat is zorgwekkend. In Gent zijn er relatief weinig oproepen, en als er dan wateroverlast is dan hebben de randgemeenten daar het meeste onder te lijden. De situatie evolueert snel en verandert van minuut tot minuut. Op drie dagen tijd is er meer neerslag gevallen dan op een hele maand', zegt. Volgens VRT weerman Frank Deboosere gaat het volgende nacht in Vlaanderen opnieuw hard regenen. Ook morgen wordt het een klestnatte dag. Het duurt nog zeker tot morgenavond voor de regenzone voorbij is.

10 gemeenten zitten in de gemeentelijke fase van het rampenplan: Zwalm, Lebbeke, Ninove, Lierde, Aalst, Sint-Gillis-Waas, Oudenaarde, Wetteren, Lochristi, Erpe-Mere.
In Oudenaarde zitten in 5 straten mensen vast in hun woning. Daar gaan de hulpdiensten rond om te vragen of deze bewoners wensen opgevangen te worden in het opvangcentrum.
In Ninove is er een verplichte evacuatie voor de bewoners van drie straten (40 woningen, 120 personen).
Er wordt gevraagd dat de bevolking in de mate van het mogelijke niet de baan opgaat en binnen zou blijven. Dat geldt vooral voor de inwoners van het Zuiden van de provincie (Vlaamse Ardennen).

Update 19 uur:

Demerbekken: De wachtbekkens (Schulen, Webbekom en Hoeleden) worden momenteel gevuld. Het is mogelijk dat het wachtbekken van Hoeleden morgen in de loop van de dag volledig gevuld zal zijn. Hierdoor kunnen er problemen optreden in Halen. Voor het wachtbekken van Schulen wordt niet verwacht dat het volledig gevuld zal zijn. Voor Webbekom voorlopig ook niet. In de opwaartse gebieden in het bekken (oa. de Herk te Stevoort; Kleine Gete/Vloedgracht te Zoutleeuw) stijgt de waterhoogte richting alarmpeil. Ook langs de Motte te Rillaar en Tielt-Winge kunnen zich kritieke overstromingen voordoen.

Maas Oost: Het wachtbekken op de Dommel te Neerpelt is aan het vullen. De kans is reëel dat dit snel zal vol zitten. Problemen treden dan op aan de Herenterdijk en mogelijk ook in het centrum van Neerpelt.

Brugse Polders: de wachtbekkens op de Ede in Kleit worden gevuld, maar door de te verwachten neerslag lijkt het onvermijdelijk dat ook hier wateroverlast optreedt. In het stroomgebied van de Rivierbeek zullen de waterstanden nog stijgen. Vanaf morgennamiddag kunnen er zich kritieke overstromingen voordoen. Langs de Hertsbergebeek te Oostkamp kan het industrieterrein Kampveld bedreigd worden vanuit de Papenvijverstraat. Ook de woning langs de Sterredreef vormt een risico. Langs de Rivierbeek te Oostkamp is de hoogste waakzaamheid geboden te Ruddervoorde. Enkele straten (o.a. hillestraat) zullen onder water komen te staan. Het bufferbekken van de Ringbeek te Oostkamp zit vol. Mogelijk stroomt de Polderstraat morgen over.

Leie: Langs de Heulebeek zullen de overstromingen nog verder uitbreiden. Het park van Heule zal weldra overstromen. In de loop van de nacht en morgen is hoogste waakzaamheid geboden langs de A.Van Liedekerkeweg, de Zeger van Heulestraat en het Lagaeplein. Ook Dadizele, Ledegem, Moorsele en Gullegem nemen best voorzorgen.

IJzer: Voorlopig zworden er de komende uren nog geen kritieke overstromingen voorspeld. Indien het tot morgen intens blijft regenen kunnen er vanaf morgennamiddag kritieke overstromingen plaatsvinden langs de Poperingevaart te Vleteren en de Heidebeek te Watou. Hoeve Debergh langs de Poperingevaart en een café langs de Houtkerkestraat nemen best voorzorgen.

Benedenschelde: De Molenbeek ter hoogte van Liezele stijgt richting alarmpeil. Een verdere stijging is te verwachten

Dijle- en Zennebekken: voor de Dijle zelf worden voorlopig geen problemen verwacht. Het wachtbekken van Egenhoven is momenteel aan het vullen en ook de Doode Bemde opwaarts worden aanzienlijk gevuld. Op de Zuunbeek zijn de peilen snel aan het stijgen. Het alarmpeil (27.50m) zal wellicht bereikt worden met kritieke overstromingen tot gevolg.

Sinds zaterdagochtend krijgt de Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (BLID) verschillende oproepen voor dieren die op ondergelopen weides verblijven. De aanhoudende regen doet het waterpeil in de Denderstreek steeds meer stijgen. Het meest alarmerend zijn weides met schapen, want die dieren dreigen te verdrinken. Voor groot vee is het gevaar minder acuut, aldus BLID in een mededeling. Er zijn al meldingen uit de buurt van Geraardsbergen, Ninove, Liedekerke en andere plaatsen langs de Dender. BLID vraagt om problemen met dieren op ondergelopen weides te melden via het noodnummer 101

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...