9 november 2010

Universal Design voor site Zuid

Glazen huis 1 In samenwerking met de Stad Gent en de het Departement Architectuur van Sint-Lucas vindt opnieuw een internationaal experimenteel atelier plaats rond ‘Universal Design’ met binnen- en buitenlandse studenten architectuur. Na twee succesvolle edities van de ‘Designing in the Dark’ workshop, waarbij de studenten het project KoBra en het STAM onder de loep namen vanuit het standpunt van personen met een visuele beperking, komt nu de site Zuid aan bod. De DMSC (Designing the Multi-Sensorial City) workshop is opnieuw een multisensoriële workshop, waarbij studenten de toegankelijkheid van site Zuid onderzoeken onder begeleiding van verschillende ervaringsdeskundigen.

Universal Design betekent ‘ontwerpen voor iedereen’. Die ontwerpbenadering streeft naar een integrale toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen. Hieronder valt niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, logische signalisatie enz. Bij Universal Design is het steeds de uitdaging om een gebouw of een publieke ruimte maximaal toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke diversiteit aan gebruikers en dit op een functionele en aantrekkelijke wijze. Voor de inrichting van het openbaar domein mikt de Stad Gent zoveel mogelijk op een ‘Universal Design’. De Stad Gent wil haar openbaar domein toegankelijk maken voor alle denkbare gebruikers: niet alleen voetgangers en fietsers, maar ook mensen met rolstoelen en kinderwagens en mensen met een visuele, auditieve of mentale beperking. Twee jaar geleden bedachten de deelnemende studenten oplossingen om het KoBra projectgebied leesbaar te maken voor personen met een visuele beperking. Verleden jaar kregen de studenten de opdracht om een ketting van toegankelijkheid (bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid en verstaanbaarheid) van het 21e-eeuwse onthaalgebouw van het STAM met film en voelmaquettes in kaart te brengen. Dit jaar stelde de Stad Gent voor om de site Zuid onder handen te nemen.

De site Zuid bestaat hoofdzakelijk uit het Woodrow Wilsonplein waar tal van diensten en instellingen gevestigd zijn. Zo is er de bibliotheek, het Administratief Centrum Zuid, het Wilsonplein zelf en het enorme verkeersknooppunt van bussen en trams. Die site zal de uitdaging vormen voor een tachtigtal binnen- en buitenlandse studenten architectuur die hun ideeën en visie rond toegankelijkheid op die site in een tiendaagse workshop vorm moeten geven. Eén groep van studenten krijgt de opdracht om een visie op korte termijn te ontwikkelen met onder andere de herinrichting van de bestaande gebouwen op de site. Een tweede groep studenten krijgt de kans om een visie op langere termijn voor te stellen, uitgaande van een complete re-design van de hele site.

De twee centrale thema’s van de multi-sensoriële workshop zijn ‘Mensgericht ontwerpen’ en ‘Sociale Innovatie’ in architectuurstudies. Enerzijds betekent dat het betrekken van ervaringsdeskundigen in het onderzoek- en ontwerpproces van studenten. Anderzijds wordt door het samenwerken van beleidsorganen, academici, de professionele sector en de eindgebruiker rond een centraal thema, bijgedragen tot sociale innovatie. Studenten die deelnemen aan die workshop zullen begeleid worden door ervaringsdeskundigen uit verschillende doelgroepen. Zo kan de workshop rekenen op de medewerking van een aantal blinde en slechtziende personen, een rolstoelgebruiker en een aantal personen met een mentale handicap. De kennis van die ervaringsdeskundigen zal voor de studenten een onschatbare bron van informatie zijn voor de uitwerking van hun ideeën rond toegankelijkheid op de site Zuid.

Op woensdag 10 november vindt de kick-off plaats in de Hogeschool Sint-Lucas. Alle deelnemende studenten worden er op de hoogte gebracht van hun opdracht en krijgen de nodige informatie aangereikt. Diverse diensten van de Stad Gent zullen aanwezig zijn om de visie van de Stad rond de site Zuid te verduidelijken aan studenten en ervaringsdeskundigen. Er zijn bijdrages van onder andere de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Ook de Lijn zal haar visie rond toegankelijke haltes en het verkeersknooppunt op het Zuid toelichten. De eigenlijke workshop voor de studenten start op 15 november en kent haar orgelpunt op woensdag 24 november met een presentatie voor een vakjury. Tijdens deze tiendaagse bezoeken de studenten in diverse groepen site Zuid onder begeleiding van de ervaringsdeskundigen en vernemen zo uit eerste hand waar zich problemen voordoen. Ze maken maquettes en passen die aan op basis van de feedback die ze tijdens de workshop krijgen. De doelstelling is maquettes te maken waarmee iemand een beeld kan vormen over het geheel. Het kiezen van de juiste materialen en kleuren en aandacht voor tactiele en visuele contrasten zijn hierbij uiterst belangrijk.

Op woensdag 24 november stellen de studenten hun ontwerpresultaten rond Universal Design voor aan een vakjury. De Stad Gent kijkt met belangstelling uit naar hun ontwerpen en zal waardevolle ideeën en suggesties integreren in de opdracht voor een ontwerpwedstrijd voor de site Zuid, die binnenkort gelanceerd wordt. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen is benieuwd naar de output van de studenten in functie van een tweedaagse masterclass die zij zelf organiseren met betrekking tot het provinciegebouw op het Woodrow Wilsonplein.

Informatie: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas (Departement Architectuur), Prof. Dr. Arch. Dujardin, Hoogstraat 51, Gent, marc.dujardin@architectuur.sintlucas.wenk.be
Link:http://www.architectuur.sintlucas.wenk.be/
Of: http://www.biourbanism.org/author/biourbanism/page/2/

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...