15 november 2010

Provinciale fase rampenplan opnieuw afgekondigd wegens hoogtij Schelde

Wateroverlast 01Het provinciaal coördinatiecomité Oost-Vlaanderen is, in permanent contact met gouverneur André Denys, opnieuw in vergadering bijeen met het oog op de te verwachten overstromingen n.a.v. het hoogtij van de Schelde. In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er twee nieuwe problemen.

Het is nodig om het overtollige water vanuit de Leie en Ringvaart in het Kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van Evergem te kunnen lozen (100 m³/seconde). Zoniet kan de Leie ter hoogte van Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem buiten haar oevers treden. Probleem is echter dat er vanuit het Kanaal Gent-Terneuzen niet verder in de Westerschelde kan geloosd worden wegens hoogtij in Terneuzen. Dat betekent dat het peil van het Kanaal Gent-Terneuzen stijgt wat een een doorwerking heeft op de Moervaart die eveneens een aansluiting heeft op en loost in het Kanaal Gent-Terneuzen. Dat betekent overstromingsgevaar van de Moervaart tot in Lokeren. Kiest men er echter voor om de lozing ter hoogte van Evergem te stoppen dan stijgt het peil van de Ringvaart en Leie; dat betekent overstromingsgevaar in Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem.

Om 24 u wordt hoogtij op de Schelde in Dendermonde verwacht, daardoor kan de Dender tijdelijk niet lozen. Het is afwachten welke gevolgen de onmogelijkheid van lozen heeft  voor de betrokken regio. De gemeentebesturen van Wachtbeke, Moerbeke, Lokeren, Gent, Deinze, Sint-Martens-Latem en Evergem worden gevraagd om de gemeentelijke coördinatiecomités bijeen te roepen. Het provinciaal coördinatiecomité besliste alvast om het debiet van de lozing in Evergem van 100m³/seconde terug te brengen tot 50 m³/seconde.

Eerder op de avond kondigde Minister-president Kris Peeters nog aan dat de toestand niet meer zou verslechteren. De toestand op de niet-bevaarbare waterlopen is inderdaad gestabiliseerd.  Hulpdiensten doen al het mogelijke om het water zo vlot mogelijk af te voeren. Wat de bevaarbare waterwegen betreft, is het uitkijken naar het hoogwater dat zich rond middernacht voltrekt. Door het openen van sluizen hoopt men de waterellende tot een minimum beperken. Kris Peeters zegt dat het systeem van de wachtbekkens heeft vrij functioneert. Hij erkende wel dat het systeem niet alles heeft kunnen opvangen. Dat is toevallig ook de mening die de Nederlandse pers vertolkt. Alhoewel Nederland meer wateroverlast kende liep de situatie daar niet zo dramatisch uit de hand. De conclusie is dat Nederland beter voorbereid was en men in Nederland in een hoger tempo wachtbekkens bouwde. Die hebben perfect gewerkt.

De waterstand van Leie te Deinze is momenteel alarmerend met een debiet van 60 m3 per uur. Dat kan voor problemen stroomafwaarts zorgen. Maar stroomopwaarts normaliseert de situatie zich. Dat betekent dat, indien er geen extra aanvoer vanuit Noord-Frankrijk komt, het waterpeil van de Leie weldra zal dalen.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...