16 oktober 2010

Canadese mijnbouwbedrijf rooft goud van de Maya’s.

Gruloos 01Nadat verschillende gezaghebbende bronnen zoals de Standaard uitgebreid publiceerden over het werk van priester Eric Gruloos in Guatemala besliste de vriendengroep van Eric Gruloos, CATAPA en bisschop Van Looy om de handen in elkaar te slaan. Bisschop Van Looy is formeel: “Dit is een economisch en ecologisch slagveld. En dat staat haaks op onze maatschappelijke visie. Wij steunen deze mensen ten volle”. Ook Roel Evens, milieudeskundige en onderzoeker aan de Universiteit Gent is formeel: "Zolang er goud en zilver in de bodem zit graaft men verder, zelfs al gaan de mooiste landschappen en de meest waardevolle biotopen mee ten onder. Maar het ergste is de enorme hoeveelheid arseen dat gebruikt wordt om de edelmetalen te winnen: dodelijk voor mens en dier”.

Het Canadese Goldcorp werd namelijk betrapt op illegale lozingen van zijn waterbassin in de rivieren van San Miguel Ixtahuacán (Guatemala). Goldcorp liet nog even uitschijnen dat de lozing volgens de regels was gebeurd, maar gaf geen reactie toen de aanklacht tegen het mijnbouwbedrijf bekend gemaakt werd. De Marlin mijn is een dagbouwmijn uitgebaat door Montana Exploradora, dochterbedrijf van de Canadese mijnbouwreus Goldcorp. Sinds de opstart in 2005, verlopen de activiteiten van de mijn in een kader van illegaliteit, volksverzet, intimidatie tegen dat verzet en ernstige bezorgdheid om de milieu – en gezondheidsimpact. Inheemse volkeren organiseerden sindsdien al 42 volksraadplegingen, waarbij meer dan 600.000 mensen samenkwamen om hun territorium vrij van mijnbouw te verklaren. Meermaals gaf het ministerie van Milieu toe niet de capaciteit te hebben een degelijke opvolging te doen. De omwonenden vrezen dat dit niet de enige illegale lozing was, aangezien er de laatste maanden een sterke geur van cyanide in de omgeving hing, die bij vlagen duizeligheid en hoofdpijn veroorzaakte. Honderden mensen lopen rond met ernstige huidaandoeningen, een vierhonderdtal omwonenden ontwikkelden kankers en andere levensbedreigende ziekten. En het ziet er naar uit dat situatie binnen enkele jaren uitdraait op een onomkeerbare milieuramp. Zie het verslag van Ann Braeckman in het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLABR_20101015_007

Padre Eric zet duidelijk de oorzaken van de conflicten in de verf van de Maya-mam in zijn gemeente San Miguel Ixtahuacán. Maar hij geeft ook pistes voor oplossingen, en die liggen deels hier. CATAPA engageerde zich om verder samen te werken de volgende jaren om de boerenbevolking van San Miguel een hart onder de riem te steken en ook concreet te helpen, o.m. door verder wetenschappelijk onderzoek over de vervuiling van hun gronden en drink- en oppervlaktewater in kaart te brengen. De Vriendengroep van Eric Gruloos lijkt sterker dan ooit nu hun inspirator nabij is. Milieutoxicoloog Roel Evens van de Universiteit Gent lichtte een artikel toe dat naar het Interamerikaans Hof voor de Rechten van de Mens werd gestuurd. Het geeft aan waarom de mensen in San Miguel Ixtahuacán te lijden hebben onder allerlei gezondheidseffecten. Op sommige plaatsen werden immers veel te hoge (en stijgende) concentraties arseen gevonden in waterputten, tot 26 keer meer dan de maximale norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het artikel is baanbrekend omdat de onderzoekers van de Universiteit Gent deze gegevens hebben van het mijnbedrijf zelf. Het verslag staat te lezen op deze website: www.catapa.be

CATAPA is trots om haar persconferentie deze ochtend nog drie andere acties voor te stellen. Ronduit dramatisch is het bericht dat terwijl het bedrijf onder internationale druk staat en op punt staat om geschorst te worden, ze het aandurven om nogmaals vervuild water uit het opvangbekken illegaal in de rivier te lozen. Het resultaat van deze lozingen is te bezichtigen tijdens de gloednieuwe fototentoonstelling die vanaf 21 oktober dagelijks is te bezichtigen in het Vredeshuis in Gent. Wie de actie van de boeren wil steunen kan zich het prachtige fotoboek dat enkele uren voordien van de pers rolde aanschaffen. Of men kan het MO*debat van 20/10/2010 volgen.

Op woensdag 20 oktober, om 19.30 uur, is er een debat in de schrijverszaal van het Sint-Bavocollege (Reep 4) over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Mijnbouw. Zijn ze verzoenbaar?. Inleiding door Eric Gruloos, parochiepriester van San Miguel Ixtahuacán en Daan Janssens, algemeen coördinator CATAPA. Nadien debat met Eva Brems (Groen!), Sabine de Bethune (CD&V), Jan Cappelle (IPIS) en Karel Vinck (Nyrstar) of Thomas Leysen (Umicore). Moderator: Alma De Walsche (MO*). Organisatie: CATAPA i.s.m. 11.11.11., Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, MO*, Honduraswerkgroep, Vlaams Guatemala Comité, Studio Globo Gent en de Vriendengroep van Eric Gruloos. Meer info: www.catapa.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...