20 september 2010

OVAM breekt lans voor Europese richtlijn bioafval

Bioafval biedt heel wat kansen voor een duurzaam afval- en materialenbeheer. Door groente, fruit en tuinafval om te zetten tot compost sluiten we op een eenvoudige manier de kringloop. Op verschillende plaatsen in Europa wordt echter nog heel wat bioafval gestort. Zo wordt het broeikasgas methaan gevormd, dat bijdraagt tot de klimaatswijziging. Om het belang van een geharmoniseerde Europese aanpak voor bioafval te onderstrepen, organiseert de OVAM de internationale conferentie 'Don't waste your bio-waste' op 21 september bij het Comité van de Regio's in Brussel. Deze conferentie kadert in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en de ambitie van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en de OVAM om duurzaam materialenbeheer prominent op de agenda te plaatsen.

200 deelnemers uit meer dan 20 verschillende lidstaten nemen deel aan de gesprekken en discussies over de verwerking van biologisch afval in Europa en de opportuniteiten van bioafval voor een duurzaam afval- en materialenbeheer. Onder hen Karl Falkenberg, Director-General DG Environment van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de afvalverwerkingsector en de milieubeweging. De debatten worden geopend door Gerhard Stahl, secretaris-generaal van het Comité van de Regio's en Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM, initiatiefnemer en organisator van deze conferentie.

Dat Vlaanderen en de OVAM het initiatief nemen voor deze conferentie is geen toeval. Al in 1992 startte Vlaanderen met de gescheiden inzameling van huishoudelijk groen- en GFT afval en de verwerking van dat afval tot kwaliteitsvolle compost. Vandaag doet maar lieft 36% van de Vlaamse bevolking aan thuiscomposteren en wordt per Vlaming 129,5 kg bioafval selectief ingezameld. Een netwerk van composterings- en vergistingsinstallaties produceerde in 2008 370.000 ton compost. Het beste bewijs dat afval, het voedsel en de grondstof voor nieuwe producten kan zijn. Op heel wat plaatsen in Europa bestaat vandaag nog niet dezelfde aandacht voor bioafval en wordt bioafval zelfs nog gestort! Daarom pleit OVAM voor een geharmoniseerde Europese aanpak voor bioafval, bijvoorbeeld onder de vorm van een Europese richtlijn.

De conferentie 'Don't waste your bio-waste' wil de positieve aspecten van een geharmoniseerde aanpak belichten en hiervoor een draagvlak creëren bij alle betrokken partijen. Duurzaam beheer van bioafval biedt voor Europa heel wat voordelen. Bioafval komt niet op stortplaatsen waardoor de doelstellingen van de stortplaatsrichtlijn makkelijker behaald kunnen worden. Het sluiten van de kringloop voor bioafval levert een belangrijke bijdrage aan de Europese doelstelling om de EU uit te bouwen tot een recyclagemaatschappij. Het gebruik van kwaliteitsvolle compost beschermt de bodemkwaliteit, bevordert de kwaliteit voor de landbouw en zorgt voor de opslag van koolstof in de bodem. En door synergieën na te streven tussen composteren en vergisten kunnen ook de doelstellingen inzake hernieuwbare energie nagestreefd worden.

De conferentie gaat ook op zoek naar een evenwicht tussen hernieuwbare energie en materiaalrecyclage. Met recht en reden wordt in heel Europa gezocht naar middelen om hernieuwbare energie te creëren om de negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen op het klimaat te vermijden. Compost draagt bij tot een betere bodemkwaliteit en een betere koolstofsequestratie in de bodem. En er bestaan voldoende verwerkingsopties die materiaalrecyclage en energierecuperatie kunnen combineren, zoals bijvoorbeeld vergistingsinstallaties met nacompostering. Link: www.ovam.be

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...