22 september 2010

Succesvol Indonesia Business Forum op Accenta jaarbeurs.

Forum 2010 (08)Na China, Vietnam, Zuid-Afrika, India en Turkije was deze keer Indonesië gastland op Accenta . De politieke stabiliteit, de economische hervormingen van de Indonesische overheid en de sterke economische groei in Azië leiden tot positieve voorspellingen voor Indonesië. Zo staat Indonesië in de ‘Next 11’ lijst van landen die steeds belangrijker worden als groeimarkten. Analisten voorspellen dat deze landen de komende vijf jaar een groei van meer dan 5% per jaar mogen verwachten. De financiële crisis heeft daar voorlopig nog niets aan veranderd. Dat biedt kansen voor het Vlaamse bedrijfsleven. Het land bezit een rijkdom aan natuurlijke grondstoffen die in combinatie met de grote beroepsbevolking en lage lonen veel potentie bieden voor productiemogelijkheden. Daarnaast is de koopkracht door de stabiele en sterke economische groei van de afgelopen jaren enorm toegenomen. Kortom, de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn gevarieerd en uitgebreid.

Zaken doen in Indonesië roept vanzelfsprekend een hele reeks opmerkingen en vragen op. De Indonesische regering maakt goede vorderingen om buitenlandse investeerders aan te trekken, er zijn talloze mogelijkheden voor grote en kleine investeringen in alle economische sectoren. Toch is de wijdvertakte corruptie een enorm obstakel, bovendien is de rechtszekerheid voor buitenlandse investeerders een probleem. Daarom organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Indonesische ambassade en de andere partners van het Accenta Platform een seminarie dat beter inzicht verschaft in opportuniteiten en uitdagingen die Indonesië biedt.

Forum 2010 (15)Gedeputeerde Marc De Buck verzorgde de inleiding en benadrukte de economische banden tussen Indonesië en Oost-Vlaanderen. Dominique Vanderhaegehen, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Indonesië schetste de mogelijkheden die Indonesië biedt en de ondersteuning die Vlaanderen geeft. Ook enkele Vlaamse ondernemers zoals François Van Hoydonck (SIPEF Group) en Thierry Bogaert (Defgen) schetsten wat hun bedrijf in Indonesië gerealiseerd had. De Indonesische delegatie stond onder leiding van Z.E. SUKARWO, Gouverneur van Oost-Java, de belangrijkste Indonesische provincie. Zij gaven een duidelijke schets van de Indonesische economie. Na de talrijke vragen en antwoorden schetste Claire Tillekaerts, hoofd van Flanders Invest and Trade, de belangrijkste Vlaamse troeven voor export. Om Vlaamse ondernemers daarbij te steunen heeft Vlaanderen een aantal experten ter beschikking zoals FIT. Link http://www.flanderstrade.be/

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...