21 september 2010

Gent in oorlog vanwege actie Gentenaar tegen oorlog?

Vredesvlag 03Op 23 en 24 september verwelkomt Gent een informele defensietop, daarbij zullen de Europese ministers ontvangen worden op het Gentse stadhuis. Voor die gelegenheid beloofde burgemeester Termont niet alleen de officiële vredesvlag uit te hangen, maar ook de rol van Gent als Vredesstad te benadrukken. In de hoop dat alles rustig blijft. Maar niets is minder waar. Afgelopen zondag hebben vredesactivisten het Gentse Belfort bezet om aan te klagen dat Gent een Europese defensietop ontvangt. En maandag bleek dat de VZW Vredesactie een bericht aan de bevolking gestuurd heeft. De brieven, met recto een straatnaambord ‘Gentenaar tegen oorlog’ en verso een ‘Bericht aan de bevolking’, werden door vzw Vredesactie opgemaakt in de officiële huisstijl van de Stad Gent zonder voorafgaand overleg of toestemming. De houding van het stadsbestuur blijft ongewijzigd: er komt een vredesvlag aan een mast nabij het stadhuis en de burgemeester zal tijdens de officiële ontvangst op het stadhuis Gent als ‘vredesstad’ presenteren.

Het straatnaambord en de brief zijn onmiskenbaar gedrukt in de vertrouwde huisstijl van de Stad Gent en vermelden geen verantwoordelijke uitgever. Het geoefende oog merkt dat het logo werd aangepast: in plaats van ‘Stad Gent’ staat er ‘Stap Gent’ (de naam van de actie) en de 3 torens werden vervangen door kernwapens. Het Stadsbestuur benadrukt dat voor het gebruik van de huisstijl geen contact werd opgenomen met de Dienst Voorlichting, laat staan dat er een toelating zou zijn gegeven. Het jarenlange consequente gebruik van de huisstijl geeft de Gentenaar de garantie dat alles wat hij in die vorm krijgt een officieel bericht is. Het is een middel voor een optimale wederzijdse communicatie, wat voor het Stadsbestuur van bijzonder groot belang is. Het is dus zeker niet de bedoeling dat oneigenlijk gebruik, hoe ludiek ook, deze vertrouwensband zou schaden.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...