18 november 2011

Gents Citadelpark wordt de plek van de 21ste eeuw

Op vrijdag 28 oktober 2011 presenteerden vijf ontwerpteams hun ontwerp-voorstel voor het Citadelpark. Uit die vijf kandidaten heeft de Stad Gent de Tijdelijke Vereniging H+N+S Landschapsarchitecten/Art-gineering/KPW gekozen om verder mee te onderhandelen. Het doel is dat het winnende ontwerpteam in januari 2012 start met de opmaak van een ontwerpgrammatica. Tijdens een infobeurs op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 zal hierover meer informatie worden gegeven. Het winnende ontwerpteam dat in januari 2012 van start gaat met de opmaak van een set van richtlijnen heeft hiervoor een jaar de tijd. Zowel de lokale bewoners en actoren als de Gentenaars zullen hun input kunnen geven aan het ontwerpteam. Hiervoor wordt een participatietraject opgesteld.

Het Citadelpark is al enige tijd aan een opfrisbeurt toe. Daarom werd in maart vorig jaar het proces rond de opwaardering van het Citadelpark nieuw leven ingeblazen via een masterclass. Tijdens die masterclass dacht de Stad Gent samen met de betrokken actoren uitvoerig na over de nieuwe toekomst van het Citadelpark. De Stad Gent wil van het grootste en meest bekende stadspark hét park van de 21ste eeuw maken. Door geschiedenis en toekomst te verzoenen zal het Citadelpark een echte tuin worden voor de buurt. Bovendien zal het een sfeervolle plek zijn die zowel Gentenaars als bezoekers uitnodigt om te genieten van het groen, cultuur en de activiteiten die plaatsvinden in het park. Om dit te bereiken werkte de Stad Gent een stappenplan uit. Een van de belangrijkste punten was het uitschrijven van een ontwerpopdracht via de formule van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

De open oproepprocedure voor het Citadelpark werd in juni 2010 opgestart. Meer dan vijftig internationale ontwerpteams stelden zich kandidaat. In maart 2011 selecteerde een jury vijf ontwerpteams. Die vijf ontwerpteams werkten een voorstel uit voor een aantal ontwerpregels voor het Citadelpark. Hierbij hielden ze rekening met de ambities die de Stad Gent voor het Citadelpark vooropstelde en die gedetailleerd omschreven werden in een projectdefinitie. Op vrijdag 28 oktober 2011 presenteerden de vijf ontwerpteams hun ontwerpvoorstellen. De Stad Gent koos de Tijdelijke Vereniging H+N+S Landschapsarchitecten/Artgineering/KPW om verder mee te onderhandelen. Afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen zal er een overeenkomst gesloten worden met het winnende ontwerpteam.

Infobeurs
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 organiseert de Stad Gent samen met de betrokken partners een infobeurs. Tijdens die beurs zullen de Gentenaars meer informatie krijgen over de toekomst van het Citadelpark. Die beurs zal eveneens het startschot zijn van een participatietraject waarbij de bewoners de kans krijgen om mee te werken aan de opmaak van de ontwerpregels voor het Citadelpark. Zodra het winnende ontwerpteam begint met de opmaak van de ontwerpregels gaat er een lang proces van start. Omdat de Stad Gent op korte termijn al een aantal zaken wil aanpakken in het Citadelpark, nodigt het college van burgemeester en schepenen de buurt uit voor een wandeling in het park op zaterdag 10 december 2011. Zo krijgt de Stad Gent een duidelijk actueel beeld van zowel de positieve punten als van de aandachtpunten van het Citadelpark. Tijdens die wandeling zullen buurtbewoners de kans krijgen om in gesprek te gaan met de burgemeester en de schepenen en kan samen bekeken worden welke acties op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De wandeling vindt plaats op zaterdag 10 december 2011 van 14 tot 17 uur. Alle buurtbewoners krijgen hiervoor een uitnodiging.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...