29 oktober 2011

Resultaten actie Kot op slot 2011


De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid van de Stad Gent en de Politiezone Gent hebben tussen dinsdag 25 en donderdag 27 oktober 391 studentenkoten gecontroleerd in het kader van de actie ‘Kot op slot’. De controle had als doel na te gaan of de koten inbraakveilig zijn. Het resultaat was bevredigend: 95,5 % van de koten was in orde. In totaal werden 391 individuele kotdeuren gecontroleerd. Er werden 373 diploma's (95.5 %) en 18 attesten (4.5%) uitgereikt.

Om studenten te motiveren hun kot steeds goed af te sluiten en zorgzaam om te springen met hun waardevolle spullen, bedachten de Politiezone Gent (de Wijkdienst en het Bureau Politionele Misdrijfpreventie) de actie ‘Kot op slot’. Met die actie geven ze studenten tips om inbraken op hun kot te voorkomen. Net zoals de voorbije jaren, werd gekozen om de actie uit te voeren bij de start van het academiejaar, zodat de (nieuwe) studenten meteen bewust worden gemaakt van het belang van een goed afsluitgedrag.

Studenten wier kot slotvast was, kregen een ‘diploma’ en een pakketje student-in-gent-gadgets. Studenten wier voor- of kotdeur niet slotvast was, moesten het stellen met een attest met preventietips. Ook de koteigenaar werd gecontacteerd indien bleek dat de kwaliteit van de sloten ondermaats was. Zij kunnen de kot-op-slot-stickers aanvragen die op de binnenkant van de deur kunnen worden geplakt, zodat studenten wanneer ze buitengaan meteen worden geconfronteerd met de boodschap ‘Kot op slot’. De actie werd opnieuw positief onthaald bij de studenten.

Gent Centrum: Er werden 139 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 6 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Gent West: Er werden 128 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 9 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Nieuw Gent: Er werden 106 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 3 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.


Vergelijking met voorgaande jaren:
- oktober 2010: 380 diploma's en 25 attesten
- oktober 2009: 448 diploma's en 17 attesten

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...