28 oktober 2011

Jubileumeditie Boekenbeurs kleurt groen

Boek.be en de OVAM maken van de Boekenbeurs 2011 in Antwerpen (31 oktober - 11 november) een ecologisch topevenement. De focus zal daarbij liggen op het beheer van afval en materialen. De OVAM heeft de Boekenbeurs alvast uitgeroepen tot voorbeeldevenement! Beide partijen hebben samen een ambitieus programma opgesteld om zwerfvuil te bestrijden, afval te vermijden of selectief in te zamelen, milieuvriendelijke producten en materialen te gebruiken en materiaalkringlopen te sluiten. Dit jaar zullen er ook sorteermeesters toezien op het correct sorteren. Deze samenwerking past overigens perfect binnen het beleid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. De Boekenbeurs zet groene traditie voort. Een evenement met de omvang van de Boekenbeurs (184.000 bezoekers in 2010) creëert onvermijdelijk een massa afval en heeft een flinke impact op het leefmilieu. Dat beseft men bij Boek.be maar al te goed! De organisatoren nemen dan ook initiatieven om de ecologische voetafdruk van het twaalfdaagse evenement zo laag mogelijk te houden. Eerder werd er al succesvol ingezet op duurzame verlichting. Voor het tweede jaar op rij ligt de focus tijdens het literaire evenement op een beter afval- en materialenbeheer.

Een greep uit de maatregelen en activiteiten die men mag verwachten:

- Herbruikbare eco-boekentas: Boek.be en de OVAM bieden u voor het tweede jaar een herbruikbare, gerecycleerde schoudertas aan. Dit jaar werd de tas ontworpen door Pieter Van Eenoge, de illustrator die ook de boekenbeursaffiche tekende. De Boekenbeurs doet uiteraard ook graag een beroep op het groene gevoel van de standhouders en vraagt om geen plastic verpakkingsmateriaal meer in te zetten.
- Selectieve inzameling: In samenwerking met Antwerp Expo worden alle klassieke vuilnisbakken vervangen door 15 afvaleilandjes waar de bezoekers hun afval (papier en karton, PMD en restafval) kunnen sorteren, net zoals thuis! Een aantal sorteermeesters worden ingezet om toe te zien op het correct sorteren.
- Boekenbeurs kiest voor duurzame materialen: Op grote delen van de beursvloer (in totaal 1.581 m²) wordt een ecologisch tapijt ingezet dat 100% recycleerbaar is en na gebruik verwerkt wordt tot grondstof voor nieuwe producten.
- Waste manager ziet toe op het principe 'de vervuiler betaalt': Boek.be heeft voor de opbouw en afbraak van de standen opnieuw een waste manager aangesteld. De waste manager informeert en sensibiliseert de standenbouwers. Wat blijft liggen, wordt betaald!
- Zwerfvuil in de vuilnisbak: de sympathieke zwerfvuilband 'Troep' zal de bezoekers er op ludieke wijze op attent maken dat zwerfvuil in de vuilnisbak hoort en nergens anders!
- ARGUSprijs voor de Groenste stand: Voor het derde jaar op rij reikt ARGUS een prijs uit voor de Groenste stand van de Boekenbeurs. Een vakjury met onder meer vertegenwoordigers van Boek.be en de OVAM zullen op zoek gaan naar de beursstand die het best zijn milieu-impact weet te verkleinen. De laureaat van deze derde ARGUSprijs krijgt een gratis berekening van de ecologische voetafdruk van zijn bedrijf.

Meten is weten: Net zoals de andere OVAM voorbeeld-evenementen (Festival Dranouter en De Gordel voor Scholen) zal de Boekenbeurs de OVAM-Eventscan gebruiken. De Eventscan is een milieu-audit waarmee de voetafdruk van het evenement en haar bezoekers gemeten kan worden op een aantal vlakken zoals afvalbeheer, energiebeheer, catering, ... Boek.be zal de resultaten van de eventscan bij het afsluiten van de boekenbeurs bekend maken.

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...