27 oktober 2011

Groenevent Awards voor Vlaanderens milieuvriendelijkste festivals en evenementen

De OVAM heeft vandaag de tweede Groenevent Awards uitgereikt. De Groenevent Awards bekronen de milieuvriendelijkste evenementen van Vlaanderen voor hun inspanningen om de impact op het leefmilieu van hun evenement en van hun bezoekers zo laag mogelijk te houden. De jury van experts uit de milieu- en evenementensector nomineerde negen evenementen voor de  Groenevent Awards 2011. De  jury beoordeelde de genomineerden op basis van hun behaalde cijfers in de Eventscan en op basis van de geleverde inspanningen en prestaties van de organisatoren en hun bezoekers. Alle laureaten ontvingen een geldprijs van 2.000 euro en uiteraard eeuwige roem in milieuminnend Vlaanderen!

Cultuurmarkt van Vlaanderen
Dag van het Eetbare landschap
Davitamon Classic
Dodentocht
Ieperfest
Ieperfest Winteredition
Folkfestival Ham
Gent Jazz
Wereldfeest Zemst

Davitamon Classic uit Nazareth werd bekroond in de categorie sportevenement voor hun professionele aanpak op vlak van afvalbeheer. Het is algemeen geweten dat correcte afvalinzameling en vermijden van zwerfvuil op wielerevenementen een heikel punt is. WTC De Wielervrienden Nazareth geeft alvast het goede voorbeeld. Zij werken aan een mentaliteitswijziging en dat werpt stilaan vruchten af bij de deelnemers van deze recreatieve fietstocht in de Vlaamse Ardennen.

De jaarlijkse Antwerpse Cultuurmarkt van Vlaanderen werd door de jury geselecteerd in de categorie 'festivals' omdat ze haar voorbeeldrol voor de culturele sector opneemt. De organisator (Prospekta), koos dit jaar voor de opening van het nieuwe cultuurseizoen als centrale thema 'ecologie'. Het thema werd waar mogelijk doorgetrokken en het debat over de verantwoordelijkheid binnen de culturele sector werd aangewakkerd. Er werden gedurfde maatregelen genomen op alle terreinen. Voor de artiesten en de medewerkers stonden er uitsluitend vegetarische maaltijden op het menu. De bezoekers konden via een handige app het programma consulteren en de organisator van de meest ecologische stand werd beloond met een screening van haar biologische voetafdruk dankzij de Argus Ecologie-prijs.

Hoe ruiger de muziek, hoe groter de inspanningen van Ieperfest Winter Edition om de ecologische voetafdruk van hun evenement te verkleinen. Ecologie is zowel bij het publiek als bij de organisatoren van deze winnaar in de 'indoor'-categorie een levenswijze. Vorig jaar hebben de organisatoren van Ieperfest iedereen verbluft met de maatregelen van hun zomerfestival. In deze wintereditie zetten ze deze traditie verder, al is het op een kleinschaligere indoor versie. Op alle vlakken wordt bewust rekening gehouden met de effecten van hun evenement op het leefmilieu. Dit gaat van selectieve inzameling tot veganistische catering en doorgedreven hergebruik. Afval wordt zo veel mogelijk vermeden en het publiek wordt uitgebreid gesensibiliseerd.

Dit jaar kende de jury ook een speciale vermelding toe aan het Folkfestival Ham. Dit kleinschalige en gezellige festival zet zich al jaren in om de milieudruk van hun festival te verlagen. Ook dit jaar gaan de organisatoren nog een stap verder in hun maatregelen op ecologisch vlak. Hun credo: 't is groen en er zit muziek in!

“Deze Groenevent Awards zitten perfect op het snijpunt van mijn bevoegdheden Leefmilieu en Cultuur. In mijn beleidsnota Cultuur heb ik eco-cultuur als nieuwe beleidsdoelstelling  opgenomen omdat ook de cultuursector nog bewuster ecologische inspanningen kan leveren. Ik denk maar aan het duurzaam materialenbeheer, afvalbeleid, watergebruik, CO2-uitstoot … Ik ben dan ook blij dat de brede cultuursector zich meer en meer inschrijft in eco-cultuur”, aldus Vlaams minister Joke Schauvliege.

De 9 genomineerde events maakten gebruik van de gratis online Eventscan voor organisatoren van festivals en evenementen. De Eventscan werd ontwikkeld en getest door de OVAM, naar het voorbeeld van de Eco-efficiëntiescan voor KMO’s en bedrijven. Deze milieu audit brengt op een eenvoudige manier de ecologische voetafdruk van de organisatie en haar bezoekers in kaart voor diverse thema’s zoals afval, catering, ruimtegebruik, energie, … en geeft hen een duidelijk zicht op hun groeipotentieel. De volgende oproep wordt in het voorjaar van 2012 gelanceerd. Alle info vindt u op de campagnewebsite www.ovam.be/groenevent of op de facebookpagina www.facebook.com/groenevent.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...