28 oktober 2011

Stad Gent neemt concessie parking Kouterpoort over

Vanaf 1 december 2011 neemt het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (het voormalige Parkeerbedrijf) het beheer en de exploitatie van de ondergrondse parkeergarage Kouterpoort in de Savaanstraat over.   De Regie der Gebouwen geeft de parking in concessie aan de Stad Gent . Na de nodige aanpassingswerken is het de bedoeling om deze minder gekende parking in te schakelen in het mobiliteits- en parkeerbeleid van de Stad Gent. Parking Kouterpoort opende halfweg de jaren ’90 de deuren en biedt plaats aan 588 wagens. Tot nu toe werd de parking uitgebaat door een privé-exploitant. 2/3 van de parkeerplaatsen zijn momenteel voorbehouden voor personeelsleden  van de federale overheidsdiensten die in de bovenliggende kantoren gehuisvest zijn. De rest van de parkeerplaatsen staat ter beschikking voor commerciële exploitatie.

Op 1 december 2011 gaat de Regie der Gebouwen een contract aan met het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent, die de parking zal uitbaten tot 2020. De Stad Gent betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 260.000 euro. Doel is om deze ondergrondse parking optimaal te integreren in het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de Stad. Dankzij haar ligging heeft de parking heel wat potentieel om een rol te spelen in bijvoorbeeld het verlagen van de parkeerdruk voor de bewoners van deze buurt.

Daarnaast kan een goede afstemming van de tarieven op het straatparkeren in deze buurt en de integratie van de parking in het verkeersgeleidingssysteem ook een antwoord bieden op de problematiek van parkeerzoekend verkeer in het centrum, zonder hiermee uiteraard net meer autoverkeer aan te trekken. Het Mobiliteitsbedrijf zal in een aanloopperiode (vermoedelijk tot 1 september 2012) eerst de nodige aanpassingen doen om de parking uit te rusten conform de kwaliteitsnormen van de andere stedelijke ondergrondse parkeergarages. Zo zal het Mobiliteitsbedrijf voor 1,5 miljoen euro werken uitvoeren aan onder meer ventilatie, CO- en branddetectie, controle- en betaalapparatuur, verlichting, camerabewaking en schilderwerken.

In deze overgangsperiode zullen in eerste instantie enkel de werknemers van de bovenliggende kantoren en de bestaande andere abonnees worden toegelaten. Het aantal beschikbare plaatsen voor de werknemers van de kantoren wordt teruggebracht van de huidige 400 plaatsen naar ongeveer 200. De effectieve exploitatie, waarbij ook andere abonnees en bezoekers aan de binnenstad de parking kunnen gebruiken, zal dus effectief  starten op 1 september 2012. Vanaf dan zal de parking ook worden opgenomen in het verkeersgeleidingssysteem van de stad.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...