10 juli 2011

Gent kiest voor Pegasusplan.

Hybridebus 18 Met het Pegasusplan ontwikkelen diverse partners een langetermijnvisie rond het openbaar vervoer in Gent en de omliggende regio. Met de voorgestelde uitbreidingen van het bus- en tramnet streeft men naar 15 miljoen extra reizigers per jaar tegen 2025. Snelheid, comfort en capaciteitsverhoging staan centraal. Een gerealiseerd voorbeeld van het Pegasusplan regio Gent is de verlenging van tramlijn 1 naar Flanders Expo. Het traject van tramlijn 1 werd aangepakt met onder meer de realisatie van deel 1 van het Kobra project, de heraanleg van de Elisabethlaan, Kortrijksesteenweg, Schouwburgstraat en Korte Meer. Hierdoor rijdt de drukste tramlijn van Vlaanderen langs een volledig vernieuwd tracé tussen Gent Sint-Pieters en het centrum. Naast deze vernieuwingsprojecten zal De Lijn de komende jaren nog tal van realisaties uitvoeren in het Gentse. Deze realisaties passen allemaal binnen het Toekomstplan van De Lijn. Het Pegasusplan is opgebouwd rond drie speerpunten: De uitbouw van een tramnet van zes nieuwe en/of versterkte lijnen, een uitbreiding van het busnetwerk en de ontwikkeling van Park & Ride-zones rond de Gentse agglomeratie. De uitbreiding van het tramnet in Gent vraag ook een stelplaats aangepast aan de normen van vandaag. Daarom start in 2014 de bouw van stelplaats Wissenhage. Deze zou in 2015 in dienst moeten zijn. De ontsluiting van de nieuwe stelplaats gebeurt via de Gaardeniersbrug.

Binnenkort worden in het Gentse stadscentrum de sporen in de Belfortstraat heraangelegd. Ook de Rozemarijnbrug wordt helemaal heraangelegd. De brug wordt vernieuwd met een waterdichte rok waarop nieuwe sporen en een nieuwe bestrating geplaatst worden. Ook de sporen in de bochten Bernard Spaelaan en de Coupure Rechts worden vervangen door trillingswerende materialen die de geluidshinder van de tram tot een minimum herleiden. Deze werken starten in maart 2012 en moeten in oktober van dat jaar afgerond zijn. Aansluitend hierop starten de werken aan de PAG-as (Papegaaistraat, Annonciadenstraat en Gebroeders Vandeveldestraat). Een vernieuwing van gevel tot gevel over een totale lengte van 650 m, waarna ook de Recollettenbrug wordt vernieuwd. Ook de Coupure Rechts wordt aangepakt: hier komt een spoorvernieuwing over een lengte van 600 m met vernieuwing van de bestrating. Timing: eind 2013, na de PAG-as. Na de realisatie van de PAG-as staat ook het vervolg van die as op de planning: de Kouter, Vogelmarkt en Brabantdam krijgen vernieuwde sporen, een nieuwe bestrating en een herziening van de halte-inplanting. Dit over een lengte van 380 m. Timing: najaar 2014.

Van zodra Eandis start met de voorbereidende nutswerken op 5 september wordt een aangepast tramnet in gebruik genomen. Tramlijn 21/22 wordt ingekort van Melle/Gentbrugge tot aan de Kouter. Een deel van het traject van lijn 21/22 wordt overgenomen door de nieuwe lijn 24. Daarna rijdt de tram verder via het traject van lijn 21/22 tot aan Zwijnaarde Gestichtstraat. De nieuwe tramlijn 24 loopt van Melle Leeuw via Gent Zuid naar de Korenmarkt - Rabot - Rozemarijnbrug - Sint-Pietersstation. De tramlijnen 21 en 22 worden doorgetrokken via de Heerweg-Noord en de Heerweg-Zuid tot de bibliotheek in Zwijnaarde. De werken starten in het najaar van 2012 en het einde is voorzien in 2014. Lijn 4 volgt de normale reisweg van Gentbrugge Moscou tot Gent Sint-Pietersstation. De Lijn 4 wordt doorgetrokken op de site van het UZ Gent. Aanvang van de werken is gepland in het najaar van 2013 en een jaar later moet de Lijn 4 een nieuwe halte hebben op de terreinen van het universitair ziekenhuis.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...