1 juni 2011

Unieke fotostrip informeert allochtone senioren over thuiszorg


Om allochtone senioren op een begrijpelijke en herkenbare manier te informeren over thuiszorg, lanceert het OCMW Gent de fotostrip ‘Thuiszorg. Ook iets voor jou?’. Zonder dat er tekst bij komt kijken, maakt de fotostrip de allochtone senioren duidelijk in welke gevallen ze een beroep kunnen doen op thuiszorg. Gent is het eerste OCMW in Vlaanderen om met een dergelijk initiatief uit te pakken. De fotostrip werd door de Gentse OCMW voorzitter Geert Versnick (Open VLD) dinsdagnamiddag voorgesteld in het lokaal dienstencentrum De Horizon.

De negen lokale dienstencentra van het OCMW Gent beschikken over een uitgebreid aanbod van thuiszorg om oudere buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Slechts weinig allochtone senioren maken van dit aanbod gebruik, ofschoon ze er ook nood aan hebben. Geert Versnick: “Allochtone bejaarden worden meestal opgevangen door de eigen familie. Meestal is het vangnet groot genoeg, maar soms zijn de zorgen te groot. Culturele verschillen en taalproblemen vormen dan ernstige hinderpalen”. Omdat het OCMW op datmoment moet inspringen werd er naar een oplossing gezocht. Het departement Ouderenzorg van het OCMW Gent ontwierp een fotostrip met zeer herkenbare situaties die zich afspelen in de belevingswereld van de allochtone senioren. Het boekje ziet eruit als een stripverhaal, maar dan zonder tekstballonnen.

De fotostrip is gedrukt op 2.000 exemplaren en kwam mede tot stand in samenwerking met de drie grote ziekenfondsen en met de provincie Oost-Vlaanderen. Link: http://www.ocmwgent.be/

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...