30 mei 2011

Gentse ambtenaren staken op 1 juni

Het ACV Gent diende een stakingsaanzegging in voor 1 juni 2011. Onder het motto ‘Halt aan het Gentse stadsbestuur! De citroen is uitgeperst!’ meent het ACV dat er meer moet geïnvesteerd worden in personeel en middelen in plaats van saneringen door te voeren. Het stadsbestuur betreurt de stakingsaanzegging. Er is immers altijd al ruimte geweest voor overleg met alle vakorganisaties. Bovendien investeert het bestuur opnieuw meer in het personeel. Resul Tapmaz, schepen van Personeelsbeleid: “Het Gentse stadsbestuur doet er alles aan om steeds garant te staan voor een constructieve sociale dialoog en zorgt er voor dat er op elk moment ruimte is voor discussie en overleg met de vakorganisaties”. Het Gentse stadsbestuur kiest er resoluut voor om een efficiënte en daadkrachtige overheid te zijn. De dienstverlening kan nog beter en daar gaat het bestuur voor, samen met zijn medewerkers. Dit is een participatief proces waarbij het bestuur, in dialoog met de medewerkers, zoekt naar verbetering waar mogelijk.

Het is correct dat de Stad Gent zuinig wil zijn. Daarom wordt ‘slechts’ 80% van de mensen die op pensioen gaan vervangen. Het stadsbestuur is er zich namelijk van bewust dat het elke euro die de burger hen geeft in tijden van saneringen, voorzichtig moet gebruiken. Bij de laatste budgetbesprekingen besliste het stadsbestuur echter om minder te saneren op personeel. In vergelijking met andere overheden investeert het Gentse stadsbestuur meer in personeel. Dit gebeurt omdat we een sterke overheid nodig hebben als we alle Gentenaars willen bedienen op een gepaste wijze. Daarvoor is voldoende personeel nodig.

Een proces van verandering is niet eenvoudig en het Gentse stadsbestuur is zich daarvan bewust, maar tegelijkertijd is niet veranderen geen optie. Om die reden zal het stadsbestuur steeds open blijven staan voor dialoog, met zijn burgers én met zijn medewerkers en hun vertegenwoordigers. Het stadsbestuur hoopt dan ook om snel tot een constructieve oplossing te komen. Het zal de vertegenwoordigers van het ACV alvast samenroepen om mogelijke pijnpunten te bespreken.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...