30 mei 2011

Gentse kinderopvang nu ook online

Vier jaar geleden startte de Stad Gent als een van de eerste steden met een centraal inschrijvingssysteem voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Sindsdien moeten ouders slechts één telefoontje doen om een aanvraag in te dienen voor kinderopvang binnen een van de vele stedelijke kinderdagverblijven. Kinderopvang aanvragen bij de Stad Gent wordt nu nog makkelijker. Want voortaan kunnen ouders ook online inschrijven via Tinkelbel, het centraal contactpunt voor de stedelijke kinderdagverblijven van Gent. De online inschrijving gebeurt via www.gent.be/tinkelbel. Ouders die geen computer hebben of hulp nodig hebben bij de inschrijving kunnen naar een van de kinderdagverblijven komen. Telefonisch registreren kan ook nog altijd via Gentinfo, tel. 09 210 10 10.

Tinkelbel online wil de bevolking van deze stad vlotter leiden naar de voorzieningen van kinderopvang en een nog betere invulling van de beschikbare opvangplaatsen realiseren. Softwareproducent Tactics schreef een programma op maat dat werkt via een centrale server. De software koppelt alle stedelijke kinderdagverblijven aan die server waardoor alle gegevens steeds up-to-date bij elke gebruiker beschikbaar zijn. De software verwerkt ook alle aanwezigheden van de kinderen en de facturatie in de verschillende voorzieningen centraal, waardoor op elk moment een correct zicht is op de reële bezetting van de kinderdagverblijven. De planning en invulling van vrije plaatsen gebeurt hierdoor nog correcter en efficiënter. Het inschrijfbeleid van de Stad Gent blijft de sociale functie van kinderopvang ondersteunen. De sociale mix die onze stad aan inwoners kent, weerspiegelt zich in de populatie van de verschillende voorzieningen.

Hoe werkt het systeem? De Stad Gent onderzoekt welke aanvragen een positief antwoord krijgen zes maand voor de opvangvraag. Ouders krijgen een bevestiging en voorstel. Ouders die geen plaats krijgen, ontvangen een brief uiterlijk de vijfde maand voor de voorziene opvang start. De andere voorzieningen kunnen een eigen inschrijfbeleid voeren en kunnen waarschijnlijk vroeger de opvang bevestigen die ze willen aanbieden. Op dat moment heeft het kind een opvangplaats en kan dit als geplaatst in de database zitten, tenminste als die voorziening de info doorgeeft. Een aanvraag opnieuw indienen is zinloos. Indien er door omstandigheden toch plaatsen vrijkomen, dan wordt er gekeken naar alle aanvragen die nog niet ingewilligd zijn om te onderzoeken welke kandidaat aan de juiste voorwaarden voldoet om de plots vrijgekomen plaats op te vullen. In de loop van de jaren groeide ook met diverse private kinderopvangvoorzieningen een samenwerking, waardoor ook zij kunnen gebruikmaken van de aanvragen via dit centraal inschrijvingssysteem.

Informatie
Dienst Kinderopvang, Jeanine De Buysscher, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,
tel. 09 268 20 80, e-mail dienst.kinderopvang@gent.be Website: www.gent.be/tinkelbel

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...