14 mei 2011

Track uit de startblokken

Precies één jaar voor de opening van Track, maken curatoren Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K. Gent, en Mirjam Varadinis, curator Kunsthaus Zürich, het eerste Manifest van TRACK publiek. TRACK is een grootschalige stadstentoonstelling die plaatsvindt in Gent van 12 mei tot 16 september 2012. De tentoonstelling boogt op een bestaande traditie en sluit aan bij spraakmakende kunstprojecten buiten de museummuren als Chambres d’Amis (1986) en Over the Edges (2000). TRACK is echter geen herhaling van de voorgaande edities; het project neemt de meerwaarde van zijn voorgangers mee, tast de grenzen af van het publieke en het private en houdt rekening met de betekenisverrijking van het domein in de afgelopen jaren.

In de ruime binnenstad van Gent traceert TRACK een zestal gebieden die ieder een uitgesproken karakter hebben: de omgeving rond het Citadelpark waarin zich o.a. de cultuurbastions S.M.A.K., het Museum voor Schone Kunsten en het HISK bevinden; de buurt rond de Boekentoren en de Vooruit met zijn grote concentratie aan onderwijsinstellingen en studentenvoorzieningen; het historische centrum van de stad waar de handel al eeuwenlang floreert; de wijk Macharius/Heirnis waar de Leie zich bij de Schelde voegt en de bakermat van de stad ligt; de omgeving van het Fratersplein die een groot aantal zorginstellingen verenigt en het gebied tussen de Gasmetersite en de Rabottorens, een oud industrieel terrein dat geconverteerd wordt tot een nieuwe woonwijk. De stations Gent-Sint-Pieters en Gent Dampoort fungeren als ankerpunten binnen het geheel.

Dertig internationale kunstenaars krijgen een uitnodiging om te werken op binnen- en buitenlocaties in de verschillende gebieden. Zij bedienen zich van de lokale context en de rijke verscheidenheid van het stedelijke universum: de geschiedenis, architectuur, sociografie, cultuur, bevolking, infrastructuur,… Tegelijkertijd stellen zij essentiële vragen over onze geglobaliseerde wereld. Op het traject treft de bezoeker bijgevolg verhalen over Gent aan maar krijgt hij ook thema’s aangereikt over vergrijzing, migratie, religie, …. Het eerste Manifest van TRACK is beschikbaar in tien talen. U vindt de verschillende taalversies terug op www.track.be

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...