11 mei 2011

Kaho Sint-Lieven wint tweede prijs in robotwedstrijd van de Ugent

Kaho robotVoor de vierde maal organiseerde de IEEE (Electrical and Electronics Engineers – de grootste professionele vereniging op vlak van elektrotechniek, engineering, computerweten-schappen… van de UGent) een robotwedstrijd, voor de eerste maal niet alleen voor universiteitsstudenten maar ook voor de hogescholen en individuele personen. Als enige hogeschool in Vlaanderen gingen twee groepen van twee studenten van de opleiding elektronica (professionele bachelor – Technologiecampus Gent) de uitdaging aan, gestimuleerd door docent-promotor Dirk Thomas. In het kader van het vak ‘projecten’ werkten zij beiden aan een robot die volledig binnen een straal van 1,54 m diameter kan opereren. In het spel moesten de robots in staat zijn om volledig autonoom hun omgeving te verkennen, de tegenstander te lokaliseren en deze vervolgens buiten de cirkel proberen te duwen. Het werd al snel duidelijk dat niet enkel kracht maar eerder tactische overwegingen en een goed programma de doorslag zouden geven. 27 teams traden aan (alleen universiteitsstudenten), en slecht twee teams van de hogescholen. De studenten Tim Van Vaerenberg en Maarten Doumen belandden in de finale. Uiteindelijk behaalden zij een tweede plaats tegen een zeer sterke tegenstander.

Wat is IEEE?

Het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE - uitgesproken als ‘eye-triple-e’) is 's werelds grootste professionele gemeenschap gericht op technische aangelegenheden. IEEE groepeert 360000 leden, bestaande uit ingenieurs en wetenschappers die actief zijn in de elektrotechniek, computerwetenschappen, engineering en aanverwante disciplines. Ruim 60000 van deze leden zijn ingenieur-studenten. Samen vormen al deze leden de motor voor technologische vooruitgang en geven zij vorm aan de wereld van vandaag en morgen. Om haar doelstelling van technologische vooruitgang te realiseren is IEEE actief in 150 landen. Meer dan 1200 Student Branches zorgen voor de aanwezigheid van IEEE in universiteiten en brengen ingenieurs en wetenschappers in spé in contact met IEEE. Verder publiceert IEEE meer dan 30% van de wetenschappelijke literatuur in haar interessegebied en worden opleidingsprogramma's voorzien om de kennis en expertise van IEEE leden op het niveau van de state-of-the-art te houden. De IEEE Student Branch Gent verenigt de IEEE leden die studeren aan de universiteit Gent en bestaat zowel uit studenten burgerlijk ingenieur elektrotechniek, computerwetenschappen en mechanica, informatica als doctoraatsstudenten. De doelstelling van onze Student Branch is een aangenaam programma aan te bieden waarin we zowel technisch-wetenschappelijke activiteiten (seminaries, bedrijfs-bezoeken,...) organiseren als culturele activiteiten.

Meer informatie over IEEE kan je vinden op hun website: www.ieee.org

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...