14 mei 2011

Voka Oost- en West-Vlaanderen willen een internationale school

Het aantrekken van buitenlandse bedrijven is en blijft essentieel voor de tewerkstelling, innovatie en economische groei van ons land. Door haar ligging, hoge kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur en productiviteit heeft België een grote aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven. Kwaliteitsvol meertalig onderwijs voor kinderen is vaak van doorslaggevend belang voor het aantrekken van talentvolle buitenlandse medewerkers. Het aanbod van kwaliteitsvol meertalig onderwijs beperkt zich echter tot de regio’s Antwerpen en Brussel. Daarom pleit Voka West-Vlaanderen samen met de Stad Gent en Gent BC voor internationaal onderwijs in de Gentse regio. Op 17 mei organiseren zij in Gent een gezamenlijke conferentie om het belang van internationaal onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen in de verf te zetten.

Buitenlandse bedrijven vestigen zich vaak in de periferie van Antwerpen en Brussel door de aanwezigheid van internationale scholen in deze regio’s. Kwaliteitsvol meertalig onderwijs voor de kinderen wordt door de buitenlandse werkkracht als erg belangrijk beschouwd, en is vaak van doorslaggevend belang voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven maar ook Vlaamse bedrijven die buitenlands talent (ingenieurs, onderzoekers,field technicians,…) aantrekken. Voka pleit al langer voor meer internationaal onderwijs omwille van de economische noodzaak. Uit een bevraging die Voka een paar jaar terug deed bij 17 bedrijven bleken meer dan 150 kinderen (leeftijdscategorie 3-18 jaar) in aanmerking te komen voor internationaal onderwijs. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende nood aan buitenlandse werknemers becijfert Voka dat dat aantal intussen gegroeid is naar 200 kinderen. Het beschikken over een internationale school zal ook een versterkende factor zijn om nog meer buitenlandse medewerkers aan te trekken in de regio Oost- en West-Vlaanderen.

De Stad Gent onderzoekt in samenwerking met VOKA en Gent BC de haalbaarheid van internationaal onderwijs in de Gentse regio. Op 17 mei organiseren zij een conferentie en willen daarmee nogmaals het belang van internationaal onderwijs in Oost- en West- Vlaanderen in de verf zetten. De conferentie wil de bestaande situatie en obstakels analyseren, laat bedrijven (Daikin, Bekaert,…) getuigen over het belang van internationaal onderwijs voor hun buitenlandse werknemers, en wil rond dit thema een constructief debat voeren. Ook de laatste stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek van internationaal onderwijs in de Gentse regio komt aan bod. Minister van Onderwijs Pascal Smet is de keynote spreker op deze conferentie. Voka dringt aan op een spoedig akkoord zodat dit kan gerealiseerd worden.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...