16 januari 2011

Stad Gent haalt 942.250 euro binnen voor begeleiding van werkzoekenden

De Gentse Dienst Werk en Job & Co vzw hebben een financiering binnengehaald voor de trajectbegeleiding van werkzoekenden via het project 'Oriënterende trajectbegeleiding'. ESF (Europees Sociaal Fonds) en WIP (Vlaams Werkgelegenheids- en Investeringsplan) stellen de komende twee jaar in totaal 7,6 miljoen euro ter beschikking om op jaarbasis in totaal 16.500 werkzoekenden te begeleiden. De totale tegemoetkoming van het ESF en WIP bedraagt voor de regio Gent bedraagt maximaal 942.250 euro voor twee jaar. De komende twee jaar worden 628 werkzoekenden begeleid. De Gentse Dienst Werk en Job & Co vzw nemen elk de helft voor hun rekening. De voorbije drie jaar werden ongeveer duizend werkzoekenden begeleid, toen was de VDAB nog partner.

Eat For Life 06 Trajectbegeleiding is een coaching methodiek om mensen binnen een zo kort mogelijke termijn aan een passende en duurzame job te helpen. Eerst en vooral wordt tijdens infosessies ingegaan op de persoonlijke situatie en verwachtingen van de werkzoekende. Onder begeleiding van een oriënteringsconsultent krijgt de werkzoekende inzicht in de arbeidsmarkt en in zijn of haar jobmogelijkheden. Schepen Sofie Bracke: “Vervolgens krijgt de werkzoekende een individuele trajectbegeleiding van minimum zes maanden aangeboden. De trajectbegeleider bekijkt samen met de werkzoekende de best mogelijke opvolging en verwijst zo nodig door naar andere acties”. De doelstelling is jaarlijks 314 werkzoekenden op deze manier te helpen. Na het aflopen van de begeleiding moet 55% van deze werkzoekenden opnieuw aan de slag zijn. De Stad Gent neemt jaarlijks 157 van de begeleidingen voor haar rekening.

Oriënterende trajectbegeleiding is op maat voorzien voor de werkzoekenden tot en met dertig jaar die het afgelopen jaar geen actief traject genoten bij VDAB en minder dan drie maanden werkten, alsook werkzoekenden jonger dan vijftig jaar die de afgelopen twee jaar geen actief traject bij VDAB genoten en minder dan drie maanden werkten. De Stad Gent en Job & Co vzw hebben reeds drie jaar ervaring met het project oriënterende trajectbegeleiding. Beiden zijn dan ook verheugd dat met deze subsidie de verderzetting van het project gewaarborgd wordt.

Informatie: Dienst Werk, Sint-Niklaasstraat 27/302. 9000 Gent
Tel.: 09 266 83 00 Fax: 09 266 83 59 E-mail: werk@gent.be
Openingsuren: op weekdagen van 8:30 tot 16:30 uur.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...