2 december 2010

Rechtzetting: geen uitbreiding opvangplaatsen asielzoekers in Gent

In een bericht van het agentschap Belga van 30 november met als titel 'Asielzoekers: opvangplaatsen beschikbaar in Oost-Vlaanderen' is onder meer vermeld dat het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) in de Gentse Doornzelestraat met twintig tot dertig bedden zal uitgebreid worden in de nabije toekomst. Het gaat echter om een uitbreiding met tien plaatsen. In het SOI zijn vandaag 50 plaatsen beschikbaar. In de beheersovereenkomst tussen de Stad en Fedasil werd afgesproken dat Gent zelf 40 plaatsen mocht toewijzen aan dakloze vluchtelingen met een lopende asielprocedure. Fedasil mocht 10 plaatsen rechtsreeks toewijzen aan nieuwe asielzoekers. Gezien de opvangcrisis heeft Gent aangeboden méér plaatsen ter beschikking te stellen aan Fedasil, dus aan nieuwe asielzoekers. Gent wordt minder dan vroeger geconfronteerd met dakloze asielzoekers. Dat was voornamelijk een fenomeen dat zich voordeed ten tijde van het spreidingsplan en de financiële steun. Nu is materiële opvang de norm.

Vandaag worden 41 plaatsen rechtsreeks toegewezen door Fedasil. De Stad Gent behoudt 9 plaatsen voor dakloze vluchtelingen met lopende procedure. De federale overheid vroeg de lokale besturen recent om bijkomende opvangalternatieven aan te wijzen op hun grondgebied. De Stad Gent gaf echter eerder al aan dat ze de Leopoldskazerne (eigendom van de federale overheid) hiervoor het meest geschikt acht.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...