16 oktober 2010

Kinderen openen speelbos in het Kloosterbos.


Op vrijdag 15 oktober opende de Provincie Oost-Vlaanderen officieel een nieuwe speelzone in het Kloosterbos in Wachtebeke. De speelzone werd ingespeeld door de vierde leerjaren van de basisscholen van Wachtebeke en Zelzate. Er waren een hele voormiddag bosactiviteiten zoals een boskwis en een creatief atelier. Na het officieel doorknippen van het lint, werd afgesloten met soep en heksenbrij in aanwezigheid van gedeputeerde Jozef Dauwe en burgemeesters Willy De Vliegher van Wachtebeke en Freddy De Vilder van Zelzate. Het Kloosterbos is daarmee opnieuw een aanrader om er een paar uurtjes door te brengen met het hele gezin.

De 9 hectare speelbos zijn onderverdeeld in 5 zones, met ieder een eigen karakter. Zo is er de Witte heuvel, een stuifduin van wit zand, die in de ruime omgeving al lang bekend staat om te ravotten en spelen. Het Kampenbos leent zich dan weer uitstekend tot het bouwen van kampen. Alle zones sluiten op elkaar aan en vormen zo één grote speelzone van 9 hectare groot. Om de zones nog aantrekkelijker te maken werden hier en daar kleine werken uitgevoerd. De Academie voor Beeldende Kunst uit Gent zorgde voor mooie speelse elementen die elk verwijzen naar een dier. Zo heeft elke speelzone zijn eigen mascotte en is die tegelijk ook herkenbaar voor wie er speelt.Voor de jeugdbewegingen en scholen uit de buurt is een folder gemaakt met aanduiding van de speelzones en ook enkele voorbeelden van bos- en natuurvriendelijke spelen.

Een speelzone is een (gedeelte in een) bos of natuurreservaat dat permanent of gedurende een vaste periode toegankelijk is voor kinderen en hun begeleiders en voor het jeugdwerk. Hier heeft men dus geen toestemming nodig om een bos- of natuurspel te spelen waarbij men de paden verlaat. Speelzones worden opgenomen in de toegankelijkheidsregeling. Op het terrein zijn ze herkenbaar aan het speelzonebord van het Agentschap voor Natuur en Bos. Kinderen en jongeren hebben nood aan goede en avontuurlijke speelmogelijkheden. Met de speelzone in Wachtebeke wil de Provincie Oost-Vlaanderen tegemoet komen aan deze noden.

Een werkgroep met alle betrokkenen vergaderde regelmatig en kon mee beslissen over de locatie en inrichting van de speelzone. De speelzone is een realisatie op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, met de medewerking van de gemeenten Wachtebeke en Zelzate, Gezinsbond afdeling Wachtebeke, Natuurpunt vzw, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, het Agentschap Natuur en Bos Oost-Vlaanderen en met financiële steun van de Vlaamse Overheid. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen  (VBV) voerde de opdracht uit.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...