16 september 2010

Mind the Book: Festival van de geest

Kunstencentrum Vooruit en Internationale Kunstcampus deSingel presenteren een nieuw literair festival waar actualiteit het brandpunt is. Van 4 tot 6 maart 2011 in de Singel in Antwerpen, tweede editie van 9 tot 11 maart 2012 in Vooruit in Gent. In dit nieuw meerdaags festival staan literaire non-fictie, boeken en actualiteit centraal, alternerend in Antwerpen en Gent. De eerste editie zal plaatsvinden van 4 tot 6 maart 2011 in deSingel. Van 9 tot 11 maart 2012 is Vooruit gastheer van de tweede editie. Dan komt het festival terug naar Antwerpen.

Na de stopzetting van Het Andere Boek hebben Vooruit en deSingel zich geëngageerd tot de organisatie van een alternatief en actueel boekenfeest waarin de kritische bevraging van de maatschappij centraal staat. Beide kunstencentra hebben de jongste jaren in diverse formats en programmareeksen aandacht besteed aan literatuur, debat en actualiteit. Uitgelezen, Les van de Eeuw, Curating the Library e.a. zijn op ruime schaal bekende succesnummers. Beide huizen hebben bovendien brede ervaring in het opzetten van grootschalige evenementen voor een divers en nieuwsgierig publiek. De combinatie van die twee elementen leidde ertoe dat de kunstencentra het snel eens werden over een samenwerking.

Vzw Mind the Book, een nieuw partnership tussen deSingel en Vooruit, werkt in overleg met het brede boeken- en kunstenveld en met de medewerking van diverse partners: uitgeverijen en importeurs, het Vlaams Fonds voor de Letteren, Antwerpen Boekenstad, Stad Gent en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Enkele erg gewaardeerde pijlers van Het Andere Boek, zoals de lezingen van (inter)nationale auteurs en de boekenstands, worden uiteraard behouden. Mind the Book is echter geen erfstuk maar een nieuw project met een eigen geluid, waarin ook de hybride insteek doorklinkt die deSingel en Vooruit voorstaan. Het festival krijgt een thematische benadering met daarin expliciet ruimte voor interactie en kruisbestuiving met podiumvoorstellingen, muziek en beeld, installaties en digitale media. Jef Lambrecht wordt de curator en het gezicht van de eerste twee edities, Els Steegmans coördinaart. In 2011 wordt het centrale thema “de Oriënt”.

Mind the Book wil voor alles een “feest voor de geest” zijn, een meeting of minds, het jaarlijkse rendez-vous voor de liefhebbers van de goed gebrachte gedachte. Mind the Book wil elke generatie aanspreken. Een team van een curator en een coördinator zijn samen met de teams van deSingel en Vooruit verantwoordelijk voor de uitbouw van het festival. Journalist en publicist Jef Lambrecht wordt de curator van de eerste twee edities van Mind the Book. Samen met coördinator Els Steegmans (de drijvende kracht achter Schrijverspodium) stelt hij een programma met (inter)nationale auteurs en keynote speakers samen. Mind the Book moet de ambitie hebben het boek, de tekst, het denken tot zijn bestaansreden te maken en dat jaarlijks te vieren met een festival van de geest, vanuit de overtuiging dat daar een ruim publiek voor is. Mind the Book moet de ambitie hebben om uit zijn voegen te barsten omdat het een seismograaf wil zijn en expliciet de vinger aan de pols houdt. (Jef Lambrecht)

Jef Lambrecht (Avelgem, °1948) oogstte veel respect als journalist en eindredacteur bij de Vlaamse openbare omroep VRT (1978-2010). Lambrecht volgde aanvankelijk vooral cultuurnieuws als radiojournalist. In 1990, bij de aanloop tot de Perzische Golfoorlog, werd hij buitenlandverslaggever met het Midden-Oosten als specialisatie. Hij bracht verslag uit van verschillende militaire conflicten als correspondent ter plaatse. Daarnaast was hij bedrijvig als kunstenaar en publiceerde hij theaterteksten, kunstkritieken en boeken over de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op uitnodiging van Behoud de Begeerte presenteerde hij zeven edities van Saint Amour. De opleidingen die Lambrecht genoot: Politieke en Sociale Wetenschappen en een postgraduaat Culturele Antropologie (K.U.Leuven).

Els Steegmans (Hasselt, °1974) zet zich, als directeur van Schrijverspodium Vlaanderen vzw, in voor de promotie en ondersteuning van Nederlandstalige toneelliteratuur en haar auteurs. Van 2000 tot 2005 was ze stafmedewerker van het Vlaams Fonds voor de Letteren en werkte in die context met auteurs, literaire organisatoren en uitgevers. Daarna was ze zakelijk leider van het dansgezelschap Rosas en muziekclub 5voor12 (Petrolclub, De Nachten en 10 Days Off). Als RedRocks vervult ze freelance opdrachten in de kunstensector o.a. coördinatie en samenstelling van de Literaire Lente in Gent 2010. Els Steegmans is handelsingenieur (Limburgs Universitair Centrum, nu UHasselt) en studeerde vervolgens af aan de voortgezette academische opleiding Cultuur en communicatie optie literaire cultuur (K.U. Brussel).

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...